Uitzendbranche belangrijkste werkgever voor bijstandsgerechtigden

0
433

15 juni 2012

Bijstandsgerechtigden komen bijna altijd terecht in tijdelijke flexbaantjes. Daarna kloppen zij opnieuw aan voor bijstand.

Dit blijkt uit de Divosa-monitor 2012. De ‘draaideur-Wwb’er’ is volgens het onderzoek eerder regel dan uitzondering.

Uitzendbranche belangrijkste werkgever
De uitzendbranche is de belangrijkste werkgever voor oud-Wwb’ers. Zij vinden meestal een uitzendbaan (vier op de tien) of een flexbaan in de vorm van seizoenswerk en via payrolling. In 80% van de gevallen gaat het om deeltijdwerk. 11% van de bijstandsgerechtigden krijgen hun inkomen in aanvulling op een klein baantje. Nadeel van deze flexbanen is dat mensen na een korte tijd weer aankloppen bij de sociale dienst.

Belemmeringen wegnemen
Bijstandsgerechtigden zijn huiverig voor flexbanen omdat het vaak tot praktische problemen leidt. Angst dat de aanvraag van een nieuwe uitkering ertoe leidt dat het gezin een tijd zonder inkomen zit, speelt een rol. Divosa adviseert gemeenten belemmeringen weg te nemen door hernieuwde bijstandsuitkeringen sneller en eenvoudiger te verstrekken.

De kortstondige opleving van de economie in de eerste drie maanden van dat jaar maakte het voor gemeenten mogelijk 12.200 mensen meer aan een baan te helpen dan in de vergelijkbare periode het jaar ervoor (+17,8%). Desondanks hebben gemeenten in 2011 675 miljoen euro moeten toeleggen op de verstrekking van uitkeringen.

Vaker verplicht uitzendwerk accepteren
In steeds meer gemeenten lijkt ‘voor wat, hoort wat’ het uitgangspunt in de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb). In 2011 had bijna de helft (47%) van de sociale diensten al een wachttijd voor jongeren terwijl die pas per 1 januari 2012 verplicht zou worden. 17% had zo’n zelfde zoektijd ook voor mensen boven de 27. Daarnaast werd het in 44% van de sociale diensten moeilijker om een uitkering aan te vragen. Vooral jongeren werd nadrukkelijker gevraagd uitzendwerk te accepteren. En wie al een tijdje in de bijstand zat, kreeg in ruim driekwart van de gemeenten te maken met extra controles en meer druk om weer te gaan werken.

Bron: Divosa.nl, 14 juni 2012