Tuinders: lagere productie seizoensarbeiders vraagt om compensatie

0
238

Ondernemers in de glastuinbouw zijn bereid om Nederlandse werkzoekenden aan te nemen, als zij de lagere productie kunnen compenseren.

Nederlandse werknemers werken veel minder hard, constateren ze. Daarom vragen de tuinders om compensatie voor Nederlandse werknemers die een lagere productiviteit hebben dan arbeidsmigranten. Dit schrijven zij aan minister Asscher aan de vooravond van de nationale top over EU-arbeidsmigratie.

In de brief aan de minister erkennen ze dat arbeidskrachten uit andere EU-landen ook goedkoper zijn, om die beide redenen maken Nederlandse werkzoekenden nu nog weinig kans.

Europese premies en belastingen
Om werkzoekenden uit eigen land een kans te geven moeten arbeidsmigranten sociale premies en belastingen gaan betalen volgens de regels van het land waar ze werken, vinden de glastuinbouwers. In het land van herkomst liggen de tarieven veelal lager.

Bron: Telegraaf, 9 september 2013