Trends in personeelsplanning: nu tot 2020

0
185

Wat kunnen we verwachten in personeelsplanning tussen nu en 2020? HR Praktijk onderscheidt vier trends.

1. Digitalisering
Digitalisering verhoogt de efficiëntie in het dagelijkse werk. De wetgeving groeit echter nog niet evenredig mee, wat weer remmend werkt op de ontwikkelingen. Om digitalisering tot een succes te maken, zijn de wensen van medewerkers essentieel.

2. Efficiëntie sturing
Het planningsproces wordt zowel rijker als complexer dankzij forecasting. Steeds meer onderdelen bij het maken van een planning worden samengevoegd, zoals het samen plannen van auto’s, routes en chauffeurs in een logistiek proces. Hierdoor kunnen medewerkers en materialen samen optimaal worden ingezet.

3. Flexibilisering
Flexibilisering van personeel is  belangrijk bij kostenbesparing op personeel en voornamelijk mogelijk bij fluctuerend aanbod.  Om goed in te spelen op flexibiliteit wordt capaciteitsmanagement steeds belangrijker.

4. Individualisering
Het afnemen van de individualisering zal op langere termijn voordelen opleveren voor de werkgevers, zoals een toename van gebondenheid toe en een daling van het personeelsverloop. Dit zorgt ervoor dat de personeelsplanning op de korte en de lange termijn met meer zekerheid kan worden ingevuld.

Efficiëntiewinst
Tools helpen medewerkers zich sneller te binden aan de afdeling en bedrijf en spelen positief in op het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers. Het persoonlijke aspect blijft echter ook belangrijk. Een combinatie van de juiste tools en de juiste persoonlijke benadering zal leiden tot een optimale efficiëntiewinst.

Bron: HR Praktijk, 13 december 2016