Trecens neemt ARTRA over – interview met directeur Ellen van Hierden

0
1926

ARTRA-logo

10 augustus 2011

Hoe ziet de toekomst van ARTRA er uit?
ARTRA is verkocht aan Trecens, training en advies.

Interview met Ellen van Hierden, directeur Trecens
“Ik streef ernaar de vakkennis van ARTRA samen met het team van medewerkers en freelancers voor de uitzendmarkt te behouden.”

ARTRA is overgenomen door Trecens

Foto: v.l.n.r. Aart van der Gaag namens de aandeelhouders van ARTRA, Ellen van Hierden, directeur Trecens en Bert Bos, namens de Raad van Commissarissen van ARTRA.


Trecens, training en advies

Vanaf de oprichting in 1997 is Trecens actief met vaardigheidstrainingen in de flexbranche. Inmiddels is het dienstenaanbod verder uitgebreid en is het bedrijf met succes werkzaam in andere sectoren. Door de overname zal Trecens, samen met ARTRA, zich focussen op het opleiden en trainen van personeel in de flexbranche. Verder zal Trecens in deze combinatie een uitgebreid en specifiek dienstenpakket gaan aanbieden ten behoeve van HR-professionals binnen verschillende branches.


Achtergrond van de deal
“ARTRA bestaat al 30 jaar en is ontstaan uit de door de ABU opgerichte SBU, Stichting Beroepsopleidingen Uitzendbranche. ARTRA is vervolgens in 1998 verzelfstandigd, met als enige aandeelhouder de Stichting ARTRA Ideëel. Met de overname is de werkmaatschappij ARTRA B.V. voor 90% verkocht aan Trecens. Stichting ARTRA Ideëel blijft aandeelhouder voor 10%. Zo waarborgt de Stichting dat de unieke kennis van ARTRA behouden blijft voor de branche. Afgesproken is dat gedurende de eerste 5 jaar niet aan deze constructie wordt getornd,” aldus Ellen van Hierden. “Dit heeft als voordeel dat ARTRA als geheel kan worden gecontinueerd. De activiteiten blijven gewaarborgd en ARTRA zal door haar advies en trainingen ernaar streven om de kwaliteit van de medewerkers in de branche blijvend te verbeteren.”

Overnamesom
ARTRA had het financieel al geruime tijd zwaar – de locatie in Amersfoort en de economisch zware jaren in de uitzendbranche waren daar onder meer debet aan. Het gerucht gaat dat de overnameprijs nihil was. Hoeveel is er voor ARTRA betaald?
Ellen van Hierden: “Het enige wat ik erover kan loslaten is dat het gerucht geheel onjuist is en dat de overnamesom marktconform is. Er is afgesproken dat hierover verder geen mededelingen gedaan worden.”

Op ARTRA’s initiatief
“ARTRA heeft zelf de beslissing genomen om met Trecens te gaan praten. Men was bij ARTRA al langere tijd op zoek naar een geschikte samenwerkingspartner. Het klikte – toen het contact eenmaal gelegd was, waren de onderhandelingen binnen drie maanden rond.”

Klankbord
Ellen van Hierden: “Ik zal niet ontkennen dat ik met Trecens in de afgelopen jaren ook de recessie heb gevoeld. ARTRA biedt met haar prachtige klantportfolio en producten een welkome aanvulling. Tegelijk hecht ik waarde aan het team: de medewerkers en freelancers van ARTRA komen zelf uit de flexbranche. Ze hebben kennis, ervaring en een sterk netwerk. Het gehele team van freelancers en vaste medewerkers van ARTRA gaat mee naar Trecens met uitzondering van de huidige directeur, Susanne de Vries. Zij had een tijdelijke aanstelling, die afloopt op 15 augustus.” Daarnaast geeft de samenwerking met de Stichting ARTRA Ideëel de juiste impuls. “Ik zie hen als een uitstekend klankbord, dat ik nodig heb om mijn aanpak van de flexbranche aan te spiegelen.”

Dubbel team
ARTRA zal verhuizen naar Oosterbeek, vestigingsplaats van Trecens. De teams van ARTRA en Trecens zijn ongeveer even groot. Dat vraagt om de nodige aanpassingen. Trecens is inmiddels verhuisd naar een nieuwe locatie – een vrijstaand herenhuis – aan de Utrechtseweg 115 in Oosterbeek.
Biedt dat pand voldoende ruimte voor zo’n uitgebreid opleidingsteam? Van Hierden: “Ik ga de backoffice samenvoegen om een slanker bedrijf over te houden. Daarnaast trainen we steeds meer op locatie van de klant of regionaal. Dit geldt voor de sales- en managementtrainingen van Trecens en vanzelfsprekend ook voor de (kennis)trainingen van ARTRA.”

Productportfolio verbreden
Sommige producten van beide merken liggen dicht bij elkaar. Het ligt voor de hand dat daar opnieuw naar wordt gekeken. “Bij ARTRA is veel inhoudelijke kennis door de vakopleidingen voor de flexbranche. Aan de andere kant worstelt de uitzendbranche altijd met een kritische massa: het gaat heel goed of het gaat moeizaam. Die wisselende economische vooruitzichten, daar wil ik iets aan doen. Ik wil de bakens verzetten en op termijn de basis voor ARTRA verbreden. Het opleidingsaanbod zal uiteindelijk breder en ook meer richting HR-markt en HR-begeleiding gaan. Zo’n ontwikkeling past bij wat er momenteel gebeurt in de flexbranche: de grens tussen flexibel en vast personeel, zzp en freelance-werk begint immers steeds meer te vervagen. Het is mijn streven om ARTRA te behouden voor de uitzendbranche en daarnaast groter te maken door uitbreiding richting HR-trainingen en HR-advies.”

Intercedent van het Jaar
De branche kan voorlopig gerust zijn en hoeft niet afscheid te nemen van evenementen zoals de verkiezing van de “Intercedent van het Jaar”, dat ARTRA organiseert. “Die verkiezing zal in 2012 weer worden georganiseerd,” aldus Ellen van Hierden.

Tekst: Hinke Wever