Ton Wilthagen: ‘Kijk naar arbeid als een collectief en publiek goed’

0
139
Ton Wilthagen
Ton Wilthagen

De krapte op de arbeidsmarkt en grote economische onzekerheid, zoals bijvoorbeeld veroorzaakt door de coronapandemie, vragen om een andere organisatie van werk, vindt arbeidsmarktexpert Ton Wilthagen.

Wilthagen pleit in Trouw voor een arbeidsmarktovereenkomst als een vernieuwende vorm van flexibiliteit en zekerheid. Hij ziet dit als een nieuw sociaal contract.

“De arbeidsmarktovereenkomst kan namens de arbeidsmarkt worden afgesloten door een individuele werkgever of opdrachtgever. Die vertegenwoordigt op dat moment de collectieve institutie en het collectieve belang van de arbeidsmarkt als instrument voor brede welvaart.

Je kunt het vergelijken met de aankoop van een smartphone; daarbij is de winkelier de tussenpersoon, maar de garantie dat de telefoon blijft werkt komt van de maatschappij, c.q. het bedrijf dat de smartphone heeft gemaakt.

Het nieuwe kabinet heeft een stapel goedbedoelde adviezen liggen over de arbeidsmarkt, die tot zo’n sociaal contract kunnen leiden, maar ze zijn nog te behoudend. Een vast contract tussen een werknemer en een werkgever geeft te weinig flexibiliteit en in de praktijk ook te weinig zekerheid.”

Bron: Trouw, 19 januari 2022

Lees ook
Welke plannen heeft de coalitie met de arbeidsmarkt?
Toekomst van de arbeidsmarkt volgens Hans Borstlap – podcast
Platform Toekomst van Arbeid inspireert om de arbeidsmarkt te hervormen

Vergelijk
Dit idee van Wilthagen heeft raakvlakken met het idee van Please uit 2014 voor het starten van een Werknemersbedrijf:
Please wil proeftuin starten voor werknemersbedrijf
Please lanceert plan Werknemersbedrijf – interview
“Wij hebben de mogelijkheden laten onderzoeken door een groep deskundigen. Werknemersbedrijven bieden hoogwaardige flexibiliteit, met zekerheid en begeleiding voor de werknemers. Het idee geeft handvatten om de impasse op de arbeidsmarkt te doorbreken.”