TMC omzet 2011: + 25%

0
407

TMC

20 maart 2012

De omzet van TMC in 2011 steeg met 25,1% van Eur 42,1 miljoen in 2010 tot Eur 52,7 miljoen in 2011.

Kernpunten
– Stijging opbrengsten met 25,1% van Eur 42,1 miljoen in 2010 tot Eur 52,7 miljoen in 2011.
– EBITDA met 69,0% gestegen van Eur 5,3 miljoen in 2010 tot Eur 8,9 miljoen in 2011.
– Stijging winst met 73,9% van Eur 3,5 miljoen in 2010 tot Eur 6,0 miljoen in 2011.
– Stijging van de gewone winst per aandeel van Eur 0,94 in 2010 tot Eur 1,63 in 2011
– Netto kaspositie sterk verbeterd van Eur 3,1 miljoen ultimo 2010 tot Eur 7,7 miljoen ultimo 2011.
– Solvabiliteit ultimo 2011 van 71,5% (ultimo 2010: 68,8%).
– Voorstel tot wijziging dividendbeleid met vaste payout ( 50%) en variabele payout.
– Voorstel tot dividenduitkering van Eur 1,00 per aandeel.

Thijs Manders, CEO
“Wij zijn trots dat we als TMC enthousiaste en gemotiveerde Werkondernemers in dienst hebben die technische uitvindingen en doorbraken realiseren. Het zijn ook nieuwsgierige mensen met een missie, passie en unieke engineering competentie. TMC wil graag een lans breken voor deze Bèta opgeleide professionals. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat deze groep hoogopgeleide en vaak ervaren engineers de aandacht, waardering en beloning krijgen die ze oprecht ook verdient. Wij willen in Nederland een platform creëren dat erin voorziet dat Bèta‟s op hun merites worden beoordeeld en gewaardeerd. Dat ontbreekt vooralsnog in onze Nederlandse cultuur.”

“TMC is voornemens om over te gaan naar een one-tier structuur en zal dit tijdens de AvA aan haar aandeelhouders voorleggen. Ik zal als voorzitter van het nieuwe bestuur fungeren. De invoering van de one-tier board past goed bij de TMC cultuur van vertrouwen en delegatie van verantwoordelijkheid met zo min mogelijk bestuurlijke lagen. Ik zal mij intensief blijven richten op de strategische koers, de bedrijfscultuur, verdere ontwikkeling van het Werkondernemerschap, key klanten en prospects en investor relations. De operationele CEO taken worden overgenomen door de huidige twee leden van de Raad van Bestuur. Ik ben verheugd dat ik mijn passie en enthousiasme maximaal kan blijven inzetten voor de onderneming”.

Bron: TMC Persbericht, 20 maart 2012