The Adecco Group Q3 2020 omzetdaling 15 procent

0
158

The Adecco Group heeft de resultaten van het derde kwartaal gepubliceerd. Over het gehele kwartaal daalde de omzet gemiddeld met 15%. Naarmate het kwartaal vorderde werd de situatie geleidelijk beter, met 14% in september en verdere verbetering in oktober.

Alain Dehaze, CEO, zegt hierover: “Hoewel de marktomstandigheden uitdagend bleven in Q3, zagen we toch een geleidelijk herstel naarmate de lockdowns werden versoepeld. Tegen een achtergrond van onzekerheid kwamen we succesvol door de crisis, met de gezondheid en veiligheid van onze mensen voorop. We kwamen tegemoet aan de veranderende behoeften van onze klanten en ondersteunden de bijna 150.000 associates bij hun terugkeer naar werk sinds het dieptepunt van de crisis.

De schaalgrootte en breedte van onze activiteiten en onze proactieve benadering van accountmanagement heeft ons goed gepositioneerd om te profiteren van de gestegen vraag uit sectoren zoals e-commerce en logistiek. Ondanks lagere totale omzet was de winstgevendheid goed omdat we vasthielden aan prijsdiscipline, en flexibel kostenmanagement lieten zien. Het uitgebalanceerde portfolio dat we hebben opgebouwd blijft onverminderd onderscheidend, waarbij LHH groei in dubbele cijfers liet zien, en outsourcing, consultancy en up- en re-skilling veerkrachtiger bleken dan traditionele staffing en recruitment. De kasstroom bleef een aandachtspunt, en was ook sterk in het kwartaal.

We hielden de focus gericht op onze strategie van Perform, Transform en Innovate. De recente investeringen in IT-infrastructuur en digitale producten waren enablers tijdens deze crisis, en we blijven nieuwe technologie en tools ontwikkelen en uitrollen op basis van onze productenroutekaart en transformatieplannen op de lange termijn.

Wat de toekomst betreft zijn we voorbereid op een onrustig herstel, gezien de zich snel ontwikkelende coronasituatie. Hoewel onzekerheid de overhand heeft, hebben we er vertrouwen in dat we door deze turbulente tijden zullen komen. We zijn erop gericht om sterker uit de crisis te komen door focus te blijven houden op onze strategische prioriteiten. Als essentiële dienstverlener speelt de Adecco Group een belangrijke rol in het ondersteunen van economie en mensen terug naar werk.

Ik wil onze gewaardeerde klanten hartelijk bedanken voor hun vertrouwen in ons, en mijn diepe dankbaarheid uitspreken voor onse medewerkers en associates voor hun niet aflatend harde werk, uithoudingsvermogen en vasthoudendheid.”

Bron: The Adecco Group, 3 november 2020