Techniekpact: ‘hybride’ docenten in mbo

0
75

Doekle Terpstra, voorzitter van installatiebedrijvenkoepel Uneto-VNI, wil met zijn nieuwe Techniekpact alle jongeren op de basisschool met techniek laten kennismaken.

Het Techniekpact is een samenwerking van bedrijven, onderwijs en overheid.

Vmbo bottleneck
Volgens het Platform Bèta Techniek (PBT), de uitvoerder van het actieplan, kiezen inmiddels steeds meer meisjes voor techniek. In het hbo en op de universiteit is het percentage techniekstudenten gestegen. Maar het is niet genoeg. Vooral het vmbo laat nauwelijks stijging zien.

Tekort
Volgens Terpstra stijgt de behoefte aan technici sneller dan de stijging van het aanbod. In de bouw is het tekort nu al 40.000, en in installatietechniek 20.000.

Toetsing
Een techniekopleiding kan nu eenvoudig worden gestopt, terwijl een nieuwe opleiding starten tijdrovend is. Terpstra wil dat er een commissie komt die toetst of een opleiding terecht wordt gestopt.

Hybride docenten
Ook het aantal techniekdocenten moet fors omhoog. Over twee tot vier jaar is er een tekort van 4500 docenten in het voortgezet onderwijs, het mbo en aan universiteiten. Een voltijdopleiding daarvoor is er niet meer. Terpstra pleit voor een hybride oplossing: technici van een bedrijf die deels lesgeven.

Subsidie
Frank Cörvers, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt, denkt dat het plan voor een doorbraak kan zorgen, onder de voorwaarde dat de overheid bedrijven financieel compenseert met een behoorlijke subsidieregeling.

VNO-NCW: niet realistisch
Werkgeversvereniging VNO-NCW vindt het plan niet realistisch. Bedrijven hebben nu al een tekort en kunnen geen mensen structureel vrijmaken voor onderwijs. De scholen zeggen hetzelfde. Maar door de hybride docent de ‘standaard’ te maken, te beginnen in het mbo, worden scholen en bedrijven gezamenlijk verantwoordelijk voor het tekort, aldus Terpstra.

FD: hogere beloning
Volgens het FD is het een ‘sympathiek idee’, maar is een hogere beloning de enige structurele oplossing. Scholen kunnen docenten bovendien verschillend belonen op basis van de huidige cao’s, bijvoorbeeld om zij-instromers te trekken. Maar bestuurders zouden die mogelijkheden onvoldoende kennen.

FME: opleidingsplan
FME lijkt een andere strategie te volgen. De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie stelt een zeer ambitieus opleidingsplan voor, waarvoor jaarlijks 11 miljoen euro beschikbaar wordt gemaakt. De FME pleit al langer voor het fiscaal stimuleren van de inzet van technisch onderwijspersoneel vanuit bedrijven. Tegelijkertijd staken de vakbonden voor een hoger loon, een generatiepact en minder flex. De strategie van de sociale partners om het personeelstekort op te lossen loopt dus uiteen.

MBO Raad: positief
De MBO Raad ziet geen belemmeringen die het hybride docentschap onmogelijk maken, maar merkt wel op dat niet iedereen geschikt is om les te geven.

4TU: maximaal 50
De technische universiteiten zetten zich al in om meer docenten uit het bedrijfsleven in te zetten, maar omdat het gepromoveerden zijn gaat het om maximaal 50 docenten in 2020.

Bron: FD en FD, 19 juni 2018