Talent4Taxi – regisseur van vraag en aanbod taxibranche

0
1359

Interview met Fried Sengers en Sake Bosma, initiatiefnemers van Talent4Taxi

Talent4Taxileerlingenvervoer, ziekenvervoer, AWBZ vervoer

“Wij werken kleinschalig als een echte regisseur van vraag en aanbod.”

“Aan werkgevers in de taxibranche bieden wij in- en uitstroom van medewerkers, werving en selectie, payrolling, trainingen en opleiding.”
Talent4Taxi.nl
“Chauffeurs bemiddelen wij naar een leuke baan, plus de mogelijkheid om een chauffeurspas en een MBO diploma te behalen.”

Sake Bosma
Bosma (foto links) heeft ruim 25 jaar ervaring in de flexbranche. Hij is afkomstig van Randstad Payroll Solutions (voorheen P/flex), de payroll onderneming binnen Randstad Nederland. Hij is, naast payroll dienstverlening, zeer goed thuis in het optimaal benutten van fiscale voordelen en premiekortingen. Creatief, innovatief. De klant staat voor hem altijd op de eerste plaats. Ruim 10 jaar lang was hij de pionier en aanjager van de groei van payroll dienstverlening binnen Randstad Nederland. Vanaf 2009 is hij zelfstandig ondernemer en oprichter/eigenaar van Holland Payroll, de payroll dienstverlener voor de metaal- en elektrotechnische bedrijven en organisaties.
Sake Bosma (l) en Fried Sengers (r), initiatiefnemers van Talent4Taxi
Fried Sengers
Sengers (foto rechts) was binnen Randstad Nederland specialist op het gebied van subsidies voor re-integratie en opleidingen. ‘Subsidioot’, zo noemt hij zichzelf. Hij is de man achter www.erkendopleiden.nl. “In vier jaar tijd hebben wij onder meer 1200 taxichauffeurs opgeleid in goede en actuele aansluiting op vereisten in de branche.”
De focus van Fried Sengers lag altijd op samenwerking tussen de overheid en de uitzendbranche. Als strateeg en bedenker van concepten zoekt hij naar de slimste combinaties van mogelijkheden. “Dat moet ook, want de taxibranche is een zeer competitieve wereld waarin alles draait om prijs en wendbaarheid, terwijl tegelijkertijd kwaliteit wordt gevraagd.”

Slagvaardig team
Hun combinatie van specialismen maakt hen tot een zeer slagvaardig team. Ze zijn actief met Talent4Taxi sinds 1 september vorig jaar en hebben nu al ruim 200 taxichauffeurs aan het werk.

Ambitie – grootste leverancier
“Onze potentiële klantenkring bestaat uit 700 tot 800 taxibedrijven die zich elke dag bezig houden met doelgroepenvervoer. Inmiddels zijn we een van de grootste personeelsleveranciers aan deze branche. Eind van dit jaar willen we 250 tot 300 mensen leveren. We hebben de ambitie om binnen twee tot drie jaar de grootste te zijn in deze markt.”

Hoe begon Talent4Taxi?
Sengers: “Sake en ik kregen een vraag vanuit Eindhoven om 80 nieuwe chauffeurs te leveren in drie maanden tijd. We wisten 90 chauffeurs te vinden, die allemaal uit re-integratietrajecten afkomstig waren. Na het behalen van een taxichauffeurspas stroomden deze medewerkers door naar een MBO-opleiding. Zo ontstond het concept voor Talent4Taxi.”

Prijs extreem belangrijk
“In de taxibranche staat de marge voortdurend onder druk. Daarom leveren wij personeel uit re-integratietrajecten, die, als ze zijn ingewerkt, doorstromen naar het MBO. De gunstige prijs/kwaliteitverhouding is alleen haalbaar door een optimale mix van loonkostensubsidie, premiekortingen, MKBO-subsidiepotjes (BBL) en de WVA Onderwijs. Dankzij die mix is het mogelijk om relatief goedkope arbeidskrachten te leveren en tegelijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat is niet alleen goed voor de medewerkers die hierdoor zinvol instromen in de arbeidsmarkt. Het is ook goed voor de profilering van de werkgevers die deze mensen in dienst nemen.”

Duurzame inzetbaarheid
Als re-integratiespecialist en opleider handelt Sengers welbewust vanuit de vraag in de markt. “Dat vind ik cruciaal, omdat je anders mensen niet zinvol opleidt. Juist de aansluiting bij vragen vanuit de arbeidsmarkt, in dit geval de taxibranche, geeft een langdurig perspectief. Daardoor voelen mensen zich aangesproken en zijn ze gemotiveerd. Dat komt hun weerbaarheid en inzetbaarheid ten goede. De re-integratie kandidaten die voor deze chauffeursbanen in aanmerking komen, hebben goede communicatieve eigenschappen. Ze moeten rustig en zorgzaam zijn, sociaal en betrokken. Vaak zijn 50-plussers daar heel geschikt voor.”

Kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt
“Een voorbeeld: bijstandsmoeders, waarvan de kinderen de deur uit zijn, die een behoorlijke afstand hebben opgelopen tot de arbeidsmarkt, kunnen, als ze de juiste vaardigheden hebben, prima instromen als regio taxichauffeurs of in het leerlingenvervoer. Met een korte training kunnen deze mensen in aanmerking komen voor de taxipas. Wij betalen de kosten – tussen de 800 en 1000 euro – of we dragen de kosten in samenwerking met de uitkeringsinstanties. Ze kunnen dan al snel aan de slag en vervolgens instromen in een MBO-opleiding. Daardoor krijgen ze een startkwalificatie en zijn ze breder inzetbaar.”

Uitwassen
“Ik zie zeker ook uitwassen in deze branche. Als een kandidaat goedkoop aan het werk is gezet, en er meteen weer uitvliegt als de subsidie voor zijn arbeidsplaats ophoudt, is dat heel wrang en demotiverend. Zulke situaties willen wij voorkomen door de medewerkers breed op te leiden. Ze zijn dan inzetbaar in onze chauffeurspool bij verschillende werkgevers binnen de branche, maar indien nodig, ook daarbuiten. Door werkervaring en een brede beroepsopleiding is hun afstand tot de arbeidsmarkt dan aanzienlijk kleiner geworden.”

Vaardigheden van werknemers trainen
“Wij trainen de werknemersvaardigheden, de flexibele arbeidsmoraal en de communicatieve vaardigheden van onze medewerkers. Als ze klaar zijn met onze opleiding, hebben ze ervaring opgedaan en zijn het goede chauffeurs geworden, die zich graag langere periodes voor ons inzetten. Ik vind het zelf heel bevredigend als ik met mijn bedrijf maatschappelijk ook echt iets bijdraag. Daar ben ik trots op.”

Trend – krimp in de taxibranche
“De markt krimpt. Het doelgroepenvervoer staat onder druk omdat de overheid bezuinigt. Zo wordt er steeds meer aangedrongen op gebruik van openbaar vervoer door leerlingen of ouderen. Er wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van vrijwilligers bij het vervoer. Daardoor hebben de werkgevers in de taxibranche veel belang bij flexibiliteit, zodat ze mee kunnen bewegen met de vraag in de markt. In een krimpende markt biedt uitzenden, detacheren of payrolling perspectief.”

Samenwerking met De Vier Gewesten
“Bij overnames van taxibedrijven zorgen wij dat het personeel doorstroomt naar andere opdrachtgevers. Hiervoor werken we ook samen met DVG, De Vier Gewesten, een overkoepelende franchisegroep in de taxibranche, waar een kwart van de markt bij is aangesloten. DVG heeft veel expertise in aanbestedingen, arbeidsrecht, personeels- en opleidingsvraagstukken en faciliteert daarmee de aangesloten frachisenemers. Wij zorgen voor nauwe aansluiting bij die markt. Onze MBO-opleiding is daarom ook onderscheidend. In alles sluiten we aan bij de praktische vragen en eisen van de opdrachtgevers. Dat maakt ons tot een specialist.

Ik durf te stellen dat wij hierin onderscheidend zijn ten opzichte van andere grote payroll- en uitzendorganisaties. Wij ontzorgen de opdrachtgevers in de breedste zin op HR-vlak.”

Re-integratie die aansluit bij vraag in de markt
“Wij werken puur vanuit de vraag en projectmatig. We werven en selecteren personeel in groepjes. Bij andere soorten re-integratie waarbij de overheid de factuur betaalt zie je vaak dat de re-integratiediensten matig of niet voor langere termijn aansluiten bij de arbeidsmarkt. Dat is frustrerend voor de re-integratie kandidaten. Die voelen zich daardoor snel van het kastje naar de muur gestuurd. Ik hecht heel nadrukkelijk aan re-integratie die aansluit bij een werkelijke vraag vanuit de markt. Ik zou niet op een andere manier willen werken.”

Onduidelijk beleid van de overheid
“De overheid treedt terug als financier van opleidingen en bemoeit zich tegelijk steeds meer met de spelregels. Wat nog het meest vervelend is: de overheid creëert veel onduidelijkheid.
De Wet Afdrachtvermindering Onderwijs wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats komen gerichte subsidies. Vanaf 1 november is daar pas meer informatie over bekend. Intussen weet niemand hoe de nieuwe subsidieregeling eruit gaat zien. Als ik nu een taxibedrijf een aanbod wil doen voor het leveren van chauffeurs die in een Beroepsbegeleidende Leerweg komen (BBL traject), dan weet ik niet hoeveel hem dat gaat kosten omdat de regelgeving van de overheid daarover nog niet duidelijk is. Tegelijk wil die opdrachtgever over 3 of 4 maanden starten met zijn traject. De opleidingsmarkt is, kortom, verlamd. Niemand kan zeggen hoe de situatie is na 1 januari 2014.”

Team
“Op dit moment werken wij met 5 medewerkers. Naast Bosma en Sengers bestaat het team uit een fulltime accountmanager, 2 mensen voor de backoffice en een recruiter die kandidaten vindt uit de re-integratie doelgroepen die wij bemiddelen.”

Verloning
“De verloning en het juridische werkgeverschap wordt gedaan via PSC | platform. Wij doen de werving & selectie en zetten ons in voor goed en praktisch werkgeverschap in overleg met onze kandidaten en onze opdrachtgevers.
We werken met twee juridische entiteiten. Via de ene leveren we personeel op basis van ABU-CAO. Via de andere doen we dat op basis van Taxi-CAO. Dit betekent dat we enerzijds kunnen aansluiten bij de wensen van diverse werkgevers in de taxibranche en anderzijds kunnen aansluiten bij de geldende arbeidsvoorwaarden van de opdrachtgevers.”

Toekomstplannen
“Wij zien dat ons concept werkt. Als we er nog verder ervaring mee hebben opgedaan willen we dit concept ook toepassen in andere sectoren zoals de Zorg en Logistiek.”


Fried Sengers was mede-initiatiefnemer van STOOF
Vanuit zijn kennis van subsidies, re-integratietrajecten en als opleider was Sengers in 2003 de kwartiermaker van STOOF, de Stichting Opleiding en Onderwijs Flexbranche. STOOF werd opgericht mede op initiatief van Fried Sengers (destijds werkzaam bij Randstad), Marcel Nuyten (FNV) en Jurriën Koops (nu nog directeur Sociale Zaken ABU, binnenkort algemeen directeur ABU). Een belangrijk speerpunt van STOOF was ESF-subsidie beschikbaar te krijgen voor de uitzendbranche. Die subsidie is gericht op scholing en werkgelegenheid. Het deel van de loonsom dat de uitzenders hiervoor beschikbaar stelden, kon via STOOF met ESF worden verdubbeld. Daardoor kon de uitzendbranche constructief bijdragen aan scholing van uitzendkrachten. De ESF-subsidie ligt nu tijdelijk stil, al blijft het deel van de loonsom beschikbaar voor opleidingen.


Goed format, simpel product, veel knowhow
“We hebben de kennis, een goed format en een simpel product. Wij zijn graag bereid om anderen te laten zien hoe wij werken. Wat wij doen lijkt simpel, maar er is veel finetuning en knowhow voor nodig om dit tot een succesvol project te maken,” zo besluit Fried Sengers, “wij zijn erin geslaagd. Ik ben uitermate trots op onze prestaties met Talent4Taxi. Wie denkt dat hij het ook kan? Doe het maar eens na…!”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws