Talent naar de Top prijst OTTO Work Force

0
167

De diversiteitsorganisatie Talent naar de Top heeft OTTO Work Force verkozen tot ‘aansprekend voorbeeld’ voor andere bedrijven.

Hiermee onderstreept Talent naar de Top dat de internationale arbeidsbemiddelaar het best heeft gepresteerd op het gebied van vrouwen op topposities.

Honderden bedrijven hebben zich gecommitteerd aan Talent naar de Top door het ondertekenen van het zogenoemde charter.

Tijdens de uitreiking van de onderscheiding zei OTTO’s directievoorzitter Frank van Gool: “Aanleiding voor het ondertekenen van het charter Talent naar de Top is de overtuiging dat een divers personeelsbestand met ambitieuze en gemotiveerde vrouwen aan de top het succes van de organisatie kan garanderen. Talentvolle vrouwen zijn zichtbaar binnen OTTO en worden gezien als voorbeeld voor anderen.

Wij zijn erg trots op onze talentvolle topvrouwen en willen dit ook graag naar buiten brengen. We proberen de in- en doorstroom van vrouwen in top- en subtop-posities te versterken door beleid te voeren dat gericht is op het erkennen van talent en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden. De ambitie van OTTO is om 60% van de (sub)topposities te laten bezetten door vrouwen in 2016”.

Talent naar de Top
Het charter Talent naar de Top is een publiek commitment, een code met heldere afspraken voor het realiseren van man/vrouw-diversiteit aan de (sub)top. De diversiteitsorganisatie wil de instroom, de doorstroom en het behoud van het aantal vrouwen in topfuncties bevorderen. Werkgevers, bedrijven, organisaties en instellingen, committeren zich aan duidelijke meetbare man/vrouw-diversiteitsdoelstellingen en laten zich elk jaar monitoren op de behaalde resultaten.

TalentNaarDeTop, OTTO

Foto, vlnr: Gerdi Verbeet (voorzitter Commissie Monitoring – Talent naar de Top), Justyna Kooijmans (HR Manager OTTO Work Force) en Sybilla Dekker (voorzitter stichting Talent naar de Top)

Bron: TalentNaarDeTop.nl en OTTO Work Force, 27 mei 2015