SZW: werk centraal in begroting 2015

0
219

Het kabinet neemt in 2015 extra maatregelen om mensen sneller aan het werk te krijgen en te houden. 

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Brug-WW
Er komt een Brug-WW die werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk moet helpen waar een tekort is, bijvoorbeeld in de techniek. Als een werkzoekende aan de slag gaat in een sector waar een tekort is, krijgt diegene voor de uren dat hij of zij werkt salaris en de uren waarin wordt omgeschoold een WW-uitkering. Dat drukt de overgangskosten voor de nieuwe werkgever. De maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW-uitkering.

Beleidsagenda
Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven dat vandaag in de beleidsagenda 2015 die bij de begroting aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet wil de Brug-WW per 1 januari 2015 in laten gaan.

Scholing, extra leerbanen
De werkloosheid daalt, maar is nog steeds veel te hoog. Werkloosheid is meer dan een verlies van inkomen, het is ook het verlies van een sociaal netwerk en mogelijkheden om door te ontwikkelen. Het kabinet zet daarom extra in op scholing, maatregelen voor 50-plussers en maatregelen zoals extra leerbanen voor jongeren.

Verder blijft in het eerste half jaar van 2015 het lage BTW-tarief voor de bouw zeker. De beperking van de lastendruk en de loonkostensubsidies van de Participatiewet maken het daarnaast ook aantrekkelijker om laaggeschoolde arbeid naar Nederland terug te halen. Werkloze ouders krijgen zes in plaats van drie maanden kinderopvangtoeslag, zodat zij zich volledig kunnen richten op het vinden van een nieuwe baan. Deze maatregelen komen bovenop het actieplan voor 50-plussers en de maatregelen voor jongeren in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Het kabinet heeft samen met werkgevers en vakbonden – via de sectorplannen – duizenden mensen aan scholing of stage- en leerwerkplekken geholpen.

Een greep uit de maatregelen in 2015

  • Er komt honderd miljoen extra beschikbaar voor de bestrijding van armoede en schulden.
  • Er komen 125 duizend extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is met werkgevers en de vakbonden afgesproken. Per 1 januari 2015 worden alleen voor nieuwe gevallen de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong ondergebracht in één regeling: de Participatiewet.
  • De beoogde inwerkingtreding voor de aanpassing van het financieel toetsingskader (FTK) voor de pensioenen is januari 2015. Er komt wetgeving voor duidelijkere pensioencommunicatie.
  • Het kabinet voert een open gesprek met sociale partners, de samenleving en de pensioensector over de maatschappelijke houdbaarheid van ons pensioenstelsel: De Nationale Pensioendialoog. De dialoog moet ervoor zorgen dat het stelsel in de toekomst beter aansluit op de wijze waarop mensen leven en werken.

Lees meer