SZW controleert op werken met uitkering in België

0
63

Een Haags uitzendbureau heeft de afgelopen maanden mensen met een uitkering  aan het werk gezet op een bouwplaats in België.

Tijdens een gezamenlijke controle van de Belgische Arbeidsinspectie en de Inspectie SZW, de Belastingdienst en UWV is deze malafide constructie ontdekt.

Bouwplaats
De inspectiediensten in Luxemburg, België en Nederland voeren al enige tijd overleg over grensoverschrijdende sociale fraude en hebben al enkele controles gezamenlijk uitgevoerd. Arbeidsmarktfraude houdt zich namelijk niet aan grenzen. Uitwisseling van gegevens, delen van analyses en intensieve contacten leiden tot opsporing van overtredingen. Een onlangs gehouden controle op een bouwplaats in België leverde resultaten op. De bouwplaats had al de aandacht van de Belgische inspectiedienst. Omdat er Nederlandse bouwvakkers werkten werd er contact gezocht met de Inspectie SZW. Een Haags uitzendbureau zou bouwvakkers leveren aan de aannemer in België.

Ziektewetuitkering
Tijdens de controle werkten op de bouwplaats naast de eigenaar van het uitzendbureau ook zes Nederlandse werknemers. Ze stonden geen van allen geregistreerd bij het uitzendbureau maar waren wel ingeleend via het uitzendbureau. Uit nader onderzoek bleek dat drie van de zes een ziektewetuitkering hadden.

Terugvorderen en boete
Bij nader onderzoek naar het uitzendbureau bleek dat al eerder werknemers met een uitkering in België aan het werk waren. Vermoedelijk in totaal zo’n 30 mensen. De Inspectie SZW onderzoekt of er ook nog sprake was van onderbetaling. Het UWV stelt een onderzoek in naar de mogelijk onterecht verkregen uitkering en zal bij overtreding bij de werknemers de teveel betaalde uitkering terugvorderen. Ook legt het UWV mogelijk een boete op wegens overtreding inlichtingenplicht. De Belastingdienst gaat de uit de actie verkregen informatie nader beoordelen voor het heffen en innen van belastingen en premies.

Grensoverschrijdende sociale fraude
De gezamenlijke controle volgt uit de afspraken in Beneluxverband over nauwere samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude. Hierin is onder andere afgesproken om gemeenschappelijke inspecties te organiseren gericht op de correcte naleving van de wetgeving rond onder andere minimumlonen, arbeidstijd, sociale zekerheid en belastingen. De gezamenlijke controles worden voortgezet.

Bron: Inspectie SZW, 13 september 2017