Symposium ‘Professioneel inhuren van flexibele arbeid’

0
706

Op 18 december j.l. vond de boekpresentatie ‘Professioneel inhuren van flexibele arbeid’ plaats, waarbij ook een minisymposium over dit onderwerp werd georganiseerd.

Als locatie was gekozen voor het hoofdkantoor van Albron in De Meern.

Doel: meer transparantie in de flexmarkt
In de markt voor flexibele arbeid gaat inmiddels 32 miljard om. In 2040 is dit minimaal 60 miljard. Maar deze markt functioneert niet goed, zo betoogt Rob de Laat. Zo’n 3 tot 5 miljard gaat op aan vermijdbare inefficiënties. Belangrijkste redenen? Er is geen transparantie en organisaties die tijdelijk personeel inlenen (inleners) weten niet hoe leveranciers denken en rekenen.

Vlnr: Bart Jeroen Croll, Rob de Laat, Paul Oldenburg, Max Boodie. Boekpresentatie "Professioneel Inhuren van Flexibel Personeel"

> Zie ook de recensie van het boek door Han R. de Groot, voor FlexNieuws

Het boek van Rob de Laat, Max Boodie en Paul Oldenburg brengt de inhuurmarkt in kaart en helpt inlenende organisaties die gebruik maken van flexibele arbeid om het proces zo te organiseren dat inzicht en grip ontstaat, risico’s worden beperkt en kosten bespaard. Het is een praktisch boek voor HR, Inkoop, Management, ICT, Finance en Consultancy professionals. Met actuele CBS en EIM cijfers, omschrijvingen van trends en ontwikkelingen en adviezen om het inhuurproces efficiënt te organiseren. Paul Oldenburg gaf aan dat er twee jaar aan het manuscript is gewerkt. Vooral het achterhalen van het cijfermateriaal op basis van ‘harde feiten’ vroeg veel tijd.

Foto: Vlnr: Bart Jeroen Croll (voorzitter NBBU), auteurs Rob de Laat, Paul Oldenburg, Max Boodie tijdens de boekpresentatie “Professioneel Inhuren van Flexibel Personeel”

Paneldiscussie
Tijdens het minisymposium voorafgaand aan de boekpresentatie o.l.v. van zakenjournalist Wilbert Geijtenbeek kwamen een aantal deskundigen uit het bedrijfsleven aan het woord. In het panel zaten Natalie Bommeljé, directeur Evita Zorg, Sjors Heijnen, strategisch inkoper Aegon en Dorien van Drunen, HR-directeur van Albron, en Max Boodie. Zij discussieerden over de noodzaak om grip en inzicht te verkrijgen op de inzet van flexibele arbeid.

Tijdens het symposium werden 3 stellingen besproken, die niet echt tot discussie leidden.
Interessant is dat de auteurs zelf detacheringsbureaus (DPA en Rijnhaave) hebben geleid of daar werkzaam waren en van binnenuit de werkwijze in de branche kennen. Rob de Laat: “Leveranciers van flexibele arbeid hebben een ander belang dan de inlener. Daarom raad ik inleners aan om te beginnen bij het aanbod dat ze zelf nodig hebben. Laat je als inlener niet verleiden tot wat je leverancier je aanbiedt.’

Het boek werd uitgereikt door Rob de Laat, directeur Staffing MS en mede-auteur, aan Bart-Jeroen Croll, voorzitter van de NBBU, die zei dat hij het boek met gemengde gevoelens te hebben gelezen. De ontwikkelingen die in het boek worden beschreven, zijn bedreigend voor de uitzendbranche. “Het is confronterend, maar daarom verstandig er kennis van te nemen, zodat uitzenders zich op hun rol en positionering kunnen beraden.”

Rob de Laat in gesprek bij BNR Zakendoen met...

BNR, Zaken doen met
Voorafgaand aan het minisymposium was er aandacht voor dit onderwerp tijdens de uitzending van BNR Zaken doen met…, met de presentatoren Frits Huffnagel en Ben van der Burg. Insteek: De flexmarkt groeit hard in Nederland. Toch lijken we nog niet voorbereid op de hoeveelheid flexwerkers en de onnodige hoge kosten die een flexibele arbeidsschil met zich meebrengt. Waar zitten de verbeterpunten en wat is de kracht van flexwerken?
Jurriën Koops, vanaf 1 januari 2014 algemeen directeur van de ABU, Rob de Laat, directeur Staffing MS en de directeur van Albron Catering Teun Verheij namen deel aan de discussie tijdens deze radio-uitzending.

Het boek ‘Professioneel inhuren van flexibele arbeid’ van Max Boodie, Rob de Laat en Paul Oldenburg is te bestellen via www.professioneelinhuren.nl en www.managementboek.nl