Switchdesk speelt in op tekort accountants met Poolse professionals

0
181

switchdesk

Uitzendonderneming Switchdesk speelt in op het tekort aan accountants op de arbeidsmarkt, door Poolse accountants naar Nederlandse kantoren te bemiddelen.

Switchdesk is een nieuw initiatief van registeraccountant Rob Rombout en Raymond Duijn. Rombout was voorheen directeur/oprichter van de Poolse uitzendbureaus IFlexS en Work Support.

Toenemende vraag finance professionals
In de eerste helft van 2016 waren er meer dan 2300 vacatures voor registeraccountants, blijkt uit recente cijfers van de beroepsorganisatie van accountants NBA. Het verbeterde economisch klimaat is een van de redenen voor deze grote vraag.

Bron: FD, 13 oktober 2016