STOOF start project Flexkrachten in de Techniek

0
632

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is samen met 2 technische fondsen A+O Metalektro (Groot Metaal) en OOM (Klein Metaal) het project Flexkrachten in de Techniek gestart.

In dit project gaan 13 uitzendorganisaties zowel leerwerkbanen acquireren bij (erkende leer-) bedrijven in de metaal, als ook kandidaten werven en selecteren. De flexkracht krijgt een meerjarige leerwerkbaan volgens de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) op MBO niveau 2, 3 of 4 bij de uitzendorganisatie aangeboden.

BBL traject
Bij de eerste meting van de resultaten (september 2012), 3 maanden na aanvang van de samenwerking, blijken er al 89 flexkrachten in een BBL traject geplaatst te zijn bij erkend leerbedrijven in de metaal.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag binnen de technische sector is met 5% bovengemiddeld. Daarnaast neemt het aanbod van leerwerkbanen in zijn totaliteit af en daalde het aantal geplaatste jongeren in één jaar tijd met 23% van 160.000 naar 123.000 leerwerkbanen. Dit komt grotendeels voort uit de economische crisis, bedrijven zijn voorzichtig geworden en willen maximale flexibiliteit in hun bedrijfsvoering. Dit is weliswaar begrijpelijk, maar de groeiende jeugdwerkloosheid vraagt om actie. Daarnaast ontstaan er grote problemen op het moment dat de vraag bij de bedrijven aantrekt en zij niet beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.

Bijdrage vanuit eigen technisch scholingsfonds
Blijkbaar weet de uitzendbranche dit gat te dichten en goede resultaten te boeken. Vanuit STOOF wordt het intersectoraal samenwerken met andere Opleiding & Ontwikkeling fondsen gestimuleerd. De technische sector ziet de uitzendbranche als belangrijk instroomkanaal. Het unieke aan deze samenwerking is dat het leerbedrijf bij het beschikbaar stellen van een leerwerkbaan aan een flexkracht een financiële bijdrage ontvangt vanuit het eigen technische scholingsfonds. Dit verlaagt de drempel om ondanks economisch minder goede tijden, kwantitatieve en kwalitatieve instroom te realiseren. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de vorige pilots met de metaal dat er veel voordelen zijn voor zowel de flexkracht, de uitzendorganisatie als het erkende leerbedrijf, o.a. kostenbesparing bij werving/selectie, intensievere begeleiding, goede motivatie, langdurige plaatsingen en betere doorplaatsingsmogelijkheden.

Participerende uitzendorganisaties
Het Project Flexkrachten in de Techniek 2012-2014 heeft een ambitieuze doelstelling. In de periode van 1 juli 2012 tot 1 oktober 2014 zullen de uitzendorganisaties zich inspannen om 425 flexkrachten in leerwerkbanen te plaatsen bij erkende leerbedrijven in de metaal. De uitzendorganisaties die in dit project participeren zijn Aditech, Connect, DIT Bouw en Techniek, DMJob, Maintec, Olympia, Otter Westelaken, PDZ, Randstad, Start People, SWA, Tempo Team en Werk en Vakmanschap.

Bron: STOOF, 12 oktober 2012