STOOF beloont praktijkervaring van uitzendkrachten met brancheverklaring

0
73

STOOF heeft in samenwerking met de werkgeversorganisatie Technische Groothandel, de Technische Unie, TNO, en Randstad ervoor gezorgd dat de eerste 16 uitzendkrachten een brancheverklaring ontvangen.

Daarin staat vermeld welke taken en verantwoordelijkheden zij beheersen in relatie tot de desbetreffende opleiding op MBO 2 niveau.

Ontwikkelbanen
Het afgelopen jaar heeft STOOF samen met TNO ingezet op een drietal pilots “Ontwikkelbanen”, om voor uitzendkrachten zonder startkwalificatie beter in kaart te brengen wat hun opgedane competenties in het uitzendwerk zijn en daar waar mogelijk al werkend nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Leven Lang Ontwikkelen
Het ontvangen van de brancheverklaring is voor laagopgeleide uitzendkrachten een geweldige opsteker, hierdoor groeit het zelfvertrouwen en dat zal bijdragen aan een Leven Lang Ontwikkelen. Ze hebben bewezen dat ze iets kunnen en dat zet aan tot verder leren.

Op onze homepage treft u een animatie aan van de Ontwikkelloopbanen.

Bron: Stoof, 24 april 2017