STOOF anti-discriminatietraining voor intercedenten

0
209

STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) heeft in samenwerking met Le Succes Avenue en Radar/Artikel 1 (voor gelijke behandeling en tegen discriminatie) een training samengesteld voor intercedenten.

De 1 daagse training zal bestaan uit twee delen:
De ochtend gaat over persoonlijk leiderschap en diversiteit en wordt gegeven door Abkader Chrifi, je leert hoe om te gaan met discriminatie en uitsluiting. Met dit deel van de workshop worden intercedenten zich bewuster van de taak en de verantwoordelijkheid die zij als verbinder hebben. Het doel is dat door bewustzijnsverschuiving het zelfbeeld als deskundige en het beeld dat over de klant bestaat, in een ander perspectief geplaatst gaat worden. Dit bewustzijn biedt de mogelijkheid voor een open dialoog met de klant, op gelijkwaardig niveau.

De middag wordt verzorgd door een trainer van RADAR/Artikel 1 en gaat over hoe om te gaan met, en te antwoorden op discriminerende vragen. Naast theorie gaat er vooral geoefend worden met behulp van een acteur.
STOOF zal de eerste drie trainingsdagen geheel bekostigen en deze dagen worden daarna geëvalueerd.

Na de evaluatie en de eerste trainingsdagen zal er voor deelname aan de eventuele vervolgtrainingen een (nader te bepalen) bijdrage worden gevraagd.

Er is gedurende drie dagen plaats voor in totaal 45 organisaties. Per organisatie mag er 1 intercedent deelnemen. De training vindt plaats op 9 maart, 13 april of 18 april. Aanmelding voor een van die data via info@stoof-online.nl. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Bron: STOOF, februari 2018