Stijging omzet en uren uitzendbranche, meer langlopende contracten

0
113

In het eerste kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 1,1% meer omgezet dan in het kwartaal ervoor, meldt het CBS.

Deze stijging is minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Ook het totaal aantal uitzenduren nam in het eerste kwartaal opnieuw toe.

Meer uren in langlopende uitzendcontracten, minder in kortlopende
De omzet van de uitzendbranche hangt sterk samen met het aantal uitzenduren. Het totaal aantal uitzenduren steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 1,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor.
uitzenduren kortlopende vs langlopende contracten, 2013-2017, bron CBS

Het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,5 procent. Deze uitzenduren zijn sinds 2012 nagenoeg onafgebroken toegenomen. Daarentegen daalde het aantal uren in kortlopende contracten in het eerste kwartaal met 0,8 procent. In de voorgaande 3 kwartalen nam de stijging van deze uitzenduren al af.

Bron: CBS, 31 mei 2017