CBS: sterkste vacaturegroei in ruim tien jaar

0
381

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen met 13 duizend. Dat is de sterkste stijging van kwartaal op kwartaal in ruim tien jaar tijd.

Ook het aantal banen groeide met 56 duizend fors. Het aantal werklozen daalde met 23 duizend. De toename van de vacatures deed zich voor in alle bedrijfstakken, de groei van de banen alleen niet in de financiële dienstverlening. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.

In het eerste kwartaal van 2017 waren er gemiddeld 10,1 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. Sinds het tweede kwartaal van 2014, toen de eerste stijging zich voordeed, zijn er in totaal 359 duizend banen bijgekomen (+3,7 procent).

Vooral meer banen voor werknemers
Het aantal banen van werknemers steeg met 51 duizend en kwam daarmee op de hoogste stand ooit: 8 043 duizend. Ook het aantal banen van zelfstandigen nam weer iets toe (+0,3 procent ofwel 5 duizend banen), nadat er vorig jaar in enkele kwartalen sprake was van een afname.

Vacatures naar bedrijfstak, 1e kwartaal 2017, bron CBS

Banengroei in bijna alle bedrijfstakken
In alle bedrijfstakken steeg het aantal banen het afgelopen kwartaal, behalve in de financiële dienstverlening, waar er 2 duizend verloren gingen. In die laatste bedrijfstak is sinds eind 2008 het aantal banen met 53 duizend afgenomen (-18 procent). Ook in de zorg en de bouwnijverheid gingen de afgelopen jaren veel banen teniet, maar is nu weer sprake van groei: in de zorg kwamen er 5 duizend bij, in de bouwnijverheid 3 duizend.

De grootste banengroei was opnieuw voor rekening van de uitzendbureaus (+19 duizend). Ook in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca trok de werkgelegenheid aan (+16 duizend), evenals in de informatie en communicatie (+7 duizend).

Bron: CBS, 16 mei 2017