Steeds minder werknemers in financiële sector

0
57

Het aantal werknemers in de financiële dienstverlening neemt al jaren structureel af.

Ondanks de krimp zijn er meer financieel specialisten en economen in de financiële dienstverlening werkzaam. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS over arbeidsmobiliteit van werknemers van 15 tot 75 jaar in de financiële sector.

In 2006 en 2007 is een even groot aantal werknemers gestart in de financiële dienstverlening als het aantal dat de bedrijfstak verliet. Sindsdien is elk jaar de uitstroom groter dan de instroom. In 2016 verlieten 21 duizend werknemers de financiële sector en begonnen 17 duizend werknemers.

Meest voorkomende beroepen in finance sector

Mobiliteit vanuit andere bedrijfstakken afgenomen
Werknemers kunnen de financiële dienstverlening ook verlaten door over te stappen naar een andere bedrijfstak. In 2016 deden 8 duizend werknemers dit. De grootste groep (bijna 2 duizend) gingen werken in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening. In 2016 bewandelden 9 duizend werknemers de tegenovergestelde weg. Ze maakten vanuit een andere bedrijfstak de overstap naar de financiële dienstverlening. Ook hier is de grootste groep afkomstig uit de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening (bijna 4 duizend).

In 2007 begonnen nog 15 duizend werknemers uit een andere bedrijfstak aan een baan in de financiële dienstverlening, 13 duizend verlieten de financiële wereld om te gaan werken in een andere bedrijfstak. Dergelijke stromen tussen bedrijfstakken nemen sinds de economische crisis van 2008 af. Hierin verschilt de financiële sector weinig van andere sectoren. Wisselingen van bedrijfstak, werkgever of beroep komen over het algemeen vaker voor in economisch gunstige perioden. In recentere jaren nemen dergelijke wisselingen dan ook weer toe.

Meer financieel specialisten en economen
Het meest voorkomende beroep in de financiële dienstverlening is financieel specialist of econoom. Het aantal financieel specialisten in de sector is gegroeid van 30 duizend in 2013 tot 35 duizend in 2017. In deze periode is het aantal boekhoudkundig en administratief medewerkers sterk afgenomen, van 40 duizend naar 26 duizend. Ook het aantal managers gespecialiseerde dienstverlening in deze bedrijfstak is gedaald.

Bron: CBS, 17 december 2018