Steeds meer mensen melden discriminatie vanwege hun afkomst

0
68

Steeds meer mensen melden discriminatie vanwege hun afkomst. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de jaarcijfers over 2016.

Het College kreeg hier het afgelopen jaar meer dan 600 meldingen over. Een kleine 100 mensen vroegen om een uitspraak en daarop volgden ruim 30 oordelen. In alle opzichten zijn de aantallen toegenomen vergeleken met 2015.

21 maart is de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie.

De cijfers van het College maken duidelijk dat deze dag nog altijd heel belangrijk is.

Het goede nieuws is wel dat bedrijven nog steeds in actie komen bij discriminatie. Met een kleine daling ten opzichte van het jaar ervoor, is in 2016 73% van de bedrijven waar het College een oordeel tegen uitsprak, overgaan tot individuele of structurele maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Denk aan het aanbieden van excuses of een schadevergoeding. Maar veel vaker nemen bedrijven echt structurele maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen.

Arbeidsmarktdiscriminatie
Om discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt aan te pakken startte het College in 2016 een programma waarbij de focus ligt op twee onderdelen. Dat is ten eerste de toeleiding tot de arbeidsmarkt dat zich toespitst op discriminatie en stereotypering bij stages en leerplekken in het beroepsonderwijs. Het tweede richt zich op de toegang tot de arbeidsmarkt dat gaat over het tegengaan van discriminatie en stereotypering in nieuwe methoden van werving en selectie.

Selecteren zonder vooroordelen
Veel werkgevers zijn zich ervan bewust dat stereotypering ook een rol kan spelen in de sollicitatieprocedures. In 2016 heeft dit bewustzijn geresulteerd in een toegenomen vraag naar de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’. Op een positieve manier wordt daarin samen met HR-adviseurs en managers nagegaan wat een organisatie kan doen om de selectie zo neutraal mogelijk in te richten zodat iedereen een gelijke kans krijgt. Lees meer

Bron: Mensenrechten.nl, 21 maart 2017