Startkwalificatie biedt jongeren meer kans op baan

0
1408

19 november 2008

Jongeren onder de 27 jaar die bij de gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering, krijgen een baan, een opleiding, of een combinatie van beide aangeboden. Accepteren ze het werk, dan ontvangen ze salaris van de werkgever.

Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen de jongeren waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering; jongeren van 21 of 22 krijgen een lagere uitkering afgeleid van het wettelijke minimumjeugdloon dat geldt voor deze groep. Dit is de strekking van het Wetsvoorstel investeren in jongeren (Wij) van staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Bos van Financiën en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin. Het wetsvoorstel is ingediend in de Tweede Kamer.

Startkwalificatie biedt jongeren betere kansen op baan
Het kabinet wil stimuleren dat zoveel mogelijk jongeren een baan vinden of een opleiding te volgen. Het doel van deze maatregelen is jongeren betere kansen te bieden op een baan en te voorkomen dat jongeren afhankelijk zijn van de bijstand. Het streven is dat jongeren die een startkwalificatie kunnen halen dit ook doen. Een startkwalificatie is een diploma op havo, VWO of mbo-2 niveau.

Verplicht aanbod baan, scholing of beide, geen verplichte melding
Gemeenten worden verplicht jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een baan, een vorm van scholing of een combinatie van beide aan te bieden. Het aanbod wordt afgestemd op de situatie van de jongeren. Als ze het aanbod niet accepteren dan krijgen ze ook geen uitkering van de gemeente. Jongeren zijn niet verplicht zich te melden als ze geen werk of opleiding hebben. Het aantal jongeren dat recht krijgt op een werk/leeraanbod ligt op ongeveer 25.600.

Uitzondering
De nieuwe regeling geldt niet voor jongeren die niet kúnnen werken of leren. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om jongeren met een handicap. Deze groep jongeren komt wel in aanmerking voor een financiële ondersteuning die aansluit bij de huidige bijstandsnorm.

Gerelateerd nieuws
> Werk- of leeraanbod voor jongeren tot 27
> Begeleiding complexe jeugdwerklozen moet beter

Arbeidsmarkt – jongeren en studenten
> meer

Bron: SZW, 18 november 2008


FlexService – home