Stap in Personeel ontvangt award gemeente Neder-Betuwe

0
84

Stap In Personeel Dodewaard ontvangt de award: ‘Ondernemer van het Jaar 2015 MKB’ in de gemeente Neder-Betuwe

Op 1 juli jl. werd het werk van uitzendbureau Stap In Personeel bekroond met de titel ‘Ondernemer van het Jaar 2015 MKB’ binnen de gemeente Neder Betuwe.

Jaarlijks organiseert Network Business Events regionaal de verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’. Door het verbinden van regionale bedrijven met partijen als ondernemersorganisaties en bedrijvenkringen in een gemeente of regio, ontstaat een optimaal platform waarbinnen het ondernemerschap gezien, gewaardeerd en gestimuleerd wordt. Het aandragen en beoordelen van potentiële kandidaten voor de nominatie gebeurt door vertegenwoordigers uit betrokken partijen. Bedrijven die zich onderscheiden door bijvoorbeeld innovatie, maatschappelijk ondernemen of regionale betrokkenheid vormen de inspiratiebron.

Stap In Personeel is genomineerd vanwege de doelstelling van ons uitzendbureau: wij plaatsen succesvol via uitzenden, detacheren en/of payrollen Nederlandse werkzoekenden en met name de groep mensen, die in een uitkeringssituatie verkeert. Dit doen wij door lokaal werkzoekenden, werkgevers, UWV en gemeenten met elkaar te verbinden. Het initiatief van Stap In Personeel wordt tevens warm onthaald door provinciale branche-organisaties en lokale opleidingsinstituten. Door met elkaar in gesprek te gaan, staan we op de vooravond van een uitdagend Lokaal Sociaal Akkoord.

Het te werk stellen van deze groep mensen is voor allen een win-win situatie:
– De werkzoekenden treedt weer toe tot de arbeidsmarkt;
– De gemeenten en UWV zien een uitstroom van de uitkeringsgerechtigden tot stand komen;
– De werkgever voldoet aan zijn Social Return verplichting, onderneemt Maatschappelijk –
– Verantwoord (MVO) en kan per dag medewerkers inlenen zonder enig werkgeversrisico en tegen een gesubsidieerd tarief.

Business event
Het Business Event West Betuwe wordt ondersteund door hoofdsponsor Rabobank West Betuwe, official partner AT&C Accountants Belastingadviseurs en gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Tiel, Buren en Neder-Betuwe. Ook de verschillende ondernemersverenigingen en bedrijvenkringen, VNO-NCW midden en diverse Business Partners steunen dit Event. De winnaars uit de verschillende gemeenten gaan op 16 november 2015 in de Agnietenhof in Tiel de strijd vriendschappelijk met elkaar aan voor de laatste titel ‘Ondernemer van het Jaar West Betuwe’.

Bron: Stap in Personeel, 2 juli 2015