STAF: Preventie voorkomt ongevallen uitzendkrachten

0
129

Voorgelichte uitzendkrachten weten beter hoe ze risico’s op het werk kunnen voorkomen en hoe ze moeten handelen bij calamiteiten. Dat toont onderzoek aan dat TNS Nipo voor Stichting Arbo Flexbranche (STAF) uitvoerde.

De enquête vraagt uitzendkrachten naar hun ervaringen met en hun mening over veilig werken. Daarnaast doen uitzendkrachten uitspraken over een aantal risicovolle sectoren waar ze werken.

Resultaten 2013
72% van de uitzendkrachten is voorgelicht over de risico’s van het werk. Uitzendkrachten vinden het belangrijk om vooraf en tijdens het werk informatie te krijgen over de risico’s.

Stabilisatie
De resultaten lijken zich te stabiliseren. Het onderzoek werd eerder in 2009 en 2011 gedaan. Daarom wil STAF naast voorlichting meer de aandacht vestigen op het belang van inwerken en persoonlijke beschermingsmiddelen. Controle is hierbij van groot belang. Het inlenend bedrijf vragen wat zij doet om de uitzendkracht veilig te laten werken en de uitzendkracht vragen of hij dit ook zo ervaart.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek.

Bron: Stichting Arbo Flexbranche, 17 december 2013