SRA: recordgroei omzet mkb in 2018

0
63

De omzet van het mkb groeide in 2018 met 10% vergeleken met 2017. De winstgroei kwam uit op 16%, iets meer dan de 15,5% van 2017.

Met name de bouw en industrie boekten mooie cijfers. Ook investeerde het mkb fors met zowel eigen als vreemd vermogen. Dit blijkt uit het SRA-rapport Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen.

SRA Branches in Zicht: ontwikkeling omzet en winst 2014-2018

Meer personeelskosten
De personeelskosten zijn gestegen met 9%, tegenover +8% in 2017. Dit kwam vooral door hogere kosten voor sociale zekerheid (+12%), het inhuren van flexibele arbeidskrachten, en hogere loonkosten (+7,8%). De totale personeelskosten stegen het sterkst in de logistiek (+10%), de medische zorg (+11%) en de bouw (+9%).

Tijd om te investeren
De solvabiliteit is voor het mkb als geheel verbeterd met ruim 43%. Het eigen vermogen is per saldo met bijna 16% toegenomen. Volgens Harry Marissen, bestuurslid SRA, kan het mkb de financiële buffers nu goed gebruiken voor investeringen in technologische vernieuwing en innovatie.

SRA Branches in Zicht: personeelskosten en eigen vermogen 2018, vergeleken met 2017

Bouw floreert, automotive blijft achter
De bouw blonk uit met een winstgroei van 30%, ondanks de relatief sterke stijging van de personeelskosten. Ook de industrie zag met 23% de winst sterk toenemen, maar hier kwam de omzetgroei iets lager uit dan het mkb-cijfer. De automotive stelde teleur met een omzetgroei van ruim 2% en een winstgroei van ruim 4%. De horeca en de retail lieten relatief bescheiden cijfers zien. Die waren een voorbode voor de dalende particuliere consumptie en een negatief consumentenvertrouwen in de eerste maanden van 2019.

SRA Branches in Zicht: ontwikkeling omzet en winst per branche 2018, vergeleken met 2017

Het SRA-rapport is gebaseerd op 210.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase ‘Branche in Zicht’ (BiZ).

Bron: SRA, 3 juni 2019