Spotta meet geluk werknemers en uitzendkrachten

0
450

Interview met Hans Schwarz, Manager Productie Spotta
Spotta
Bij Spotta, een dochteronderneming van PostNL, werken 450 medewerkers. Zo’n 23.000 bezorgers bezorgen het Spotta folderpakket wekelijks bij mensen thuis.

De uitzendkrachten bij Spotta worden geleverd door In Person.

In Person heeft de eigen realtime Geluksmeting, die wordt uitgevoerd met ‘happy or not’ zuilen, voor het eerst ingezet bij Spotta als feedback tool. “Wij willen weten hoe het met onze werknemers en uitzendkrachten gaat en hoe zij de situatie op de werkvloer ervaren en wat wij kunnen verbeteren,” zegt Hans Schwarz.

Hoe was jouw dag?
Ben je trots op jouw werk bij Spotta?
Heb je vandaag prettig samengewerkt?

“Dat zijn vragen die het werkgeluk van werknemers kunnen vergroten. De ‘geluksmeting’ van In Person is daarvoor een praktisch hulpmiddel. Bij ons werken mensen met veel verschillende migratie-achtergronden. Taal is vaak een drempel bij gesprekken over het werk. Met de ‘happy or not’ meting vormt de taal geen probleem meer,” zegt Hans Schwarz.

“De meting leidt tot een rapport, dat onze managers handvatten geeft om met concrete vragen op een afdeling te praten over hoe de werkvloer beter in kan worden ingericht. Dat is belangrijk in een organisatie waarin veel verandert.”

Betrokkenheid meten
“Binnen onze organisatie houdt een speciale werkgroep zich bezig met de betrokkenheid van medewerkers. De organisatie is onderhevig aan veel veranderingen. Dan is het extra belangrijk om te weten hoe onze mensen dit ervaren.
Ieder jaar voeren wij bij PostNL een betrokkenheidsmonitor uit, ook bij Spotta, die zeer uitvoerig is, maar slechts een keer per jaar inzicht geeft in hoe medewerkers hun werk en onze organisatie ervaren,” vertelt Schwarz. “Wij willen korter op de bal spelen, sneller inzicht hebben in wat wel of niet goed gaat.

In Person realtime Geluksmeting medewerkers
We hebben de zuilen voor de geluksmeting vier weken ingezet, elke week op andere locaties. Per dag hebben we een eigen vraag geformuleerd. Uitzendkrachten konden in die week per vraag op een smiley drukken, die past bij hun gevoel van wel of geen tevredenheid op dat moment. De knoppen zijn groen (tevreden), minder groen (neutraal), oranje (minder tevreden) of rood (ontevreden).

De uitkomsten van de feedback worden digitaal gekoppeld aan de momenten en de afdeling. Als blijkt dat de ontevredenheid van de medewerkers toeneemt, kan de manager met de afdeling in gesprek gaan om te kijken hoe de werkomstandigheden kunnen worden verbeterd. Maar ook als blijkt dat iedereen heel tevreden is, kan worden bekeken waardoor dat komt. Zo blijven we in gesprek en zorgen we dat de betrokkenheid van onze medewerkers op peil blijft. Het was even wennen, maar al snel bleek dat onze medewerkers er graag aan meewerken. Ze vinden het leuk en ze merken dat het effect heeft. Kortom, voor ons werkt het, wij zijn er happy mee.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws