SP en CU willen meer bescherming voor arbeidsmigranten

0
139

Arbeidsmigranten in Nederland moeten beter beschermd worden. Dat schrijven SP en regeringspartij ChristenUnie in een gezamenlijk plan waarin ze hun zorgen uiten over uitbuiting van buitenlanders die hier werken.

De partijen willen daar maatregelen tegen nemen, maar zeggen ook dat Nederland beter moet kunnen bepalen welke arbeidsmigranten er binnenkomen en hoeveel. Dit zou in EU-verband moeten worden geregeld.

Dat meldt Nieuwsuur.

Vergunningenstelsel
Ze willen verkennen of het mogelijk is om een vergunningstelsel voor migranten in te stellen. Werkgevers zouden dan pas buitenlanders uit de EU mogen aantrekken als ze in eigen land goed gezocht hebben.

Voor de landen van herkomst is het ook niet goed als jonge en slimme mensen naar het buitenland vertrekken. Het liefst willen de partijen dat EU-landen onderling afspraken mogen gaan maken over hoeveel arbeidsmigranten ze van elkaar toestaan.

Afhankelijkheidsrelatie door werkgever en huisbaas inéén
In veel gevallen zijn uitzendorganisaties werkgever en huisbaas inéén. Dat zorgt voor een afhankelijkheidsrelatie en wordt regelmatig als verdienmodel gehanteerd. Wanneer er teveel huur wordt ingehouden op het loon, er onredelijke boetes worden opgelegd door werkgevers of de woonomstandigheden slecht zijn, durven uitzendkrachten niet te protesteren.

SP en CU willen dat werkgevers de huur niet meer mogen inhouden van het loon. Ze willen ook verbieden dat uitzenders onredelijke boetes opleggen.

Meer inzicht nodig in wie in Nederland verblijft
Nu is niet precies bekend hoeveel buitenlandse werknemers hier wonen. Arbeidsmigranten zouden zich daarom vanaf dag één moeten inschrijven in de Nederlandse administratie. Daarnaast willen de partijen dat werkgevers gaan stimuleren dat mensen hier taallessen volgen. Dat is nu niet verplicht.

Er wordt te makkelijk over gedacht
SP en CU uiten kritiek; zij vinden dat andere politieke partijen zich de werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten te weinig aantrekken en er te makkelijk over denken.

Bron: NOS/Nieuwsuur, 15 december 2019

Zie ook
OTTO pleit voor herinvoering uitzendvergunning en aanpak huisvesting arbeidsmigranten
Kabinet intensiveert aanpak misstanden arbeidsmigranten
Inhoudingen huisvesting op minimumloon, gedoogtermijn accreditatie verlengd
Beleid voor huisvesting arbeidsmigranten schiet tekort
Uitzendbureaus besteden huisvesting arbeidsmigranten vaker uit