Source Group Q1 2016 omzetgroei 5%

0
121

Source Group heeft over het eerste kwartaal van 2016 een omzet (gemeten naar facturatiewaarde) behaald van € 48 miljoen, een stijging van 5,0 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2015.

Zowel de gerealiseerde marge als de EBITDA zijn gestegen. De EBITDA nam met 24 procent (ofwel € 89.000) toe tot € 460.000. De goede ontwikkeling van de EBITDA is mede toe te schrijven aan het lagere kostenniveau. Het bedrijfsresultaat (EBIT) verdubbelde tot € 155.000 (Q1 2015: € 70.000). Het eigen vermogen bedraagt per 31 maart 2016 € 0,7 miljoen positief.

Source kan, zo kort na de invoering van de Wet DBA op 1 mei jl., nog geen nauwkeurige inschatting geven van de effecten van deze nieuwe regelgeving op de bedrijfsvoering en de resultaten. De algemene verwachting is evenwel dat de inhuur van ZZP-ers in eerste aanleg zal afnemen, terwijl het contracteren van professionals middels een arbeidsovereenkomst juist zal toenemen. Source kan haar klanten in elk geval op beide wijzen bedienen.

Ten aanzien van de voorgenomen fusie met HeadFirst is het streven om op korte termijn nadere mededelingen te doen over de transactie, de voorwaarden, de synergie-effecten en de tijdsplanning in de periode tot de beoogde closing.

Bron: Source Group, 19 mei 2016