Source Group – jaarcijfers 2015 – hogere omzet

0
175

Source realiseert over 2015 een EBITDA van € 1.735.000 door specialisatie, andere mix van dienstverlening, sterke groei buitenlandse vestigingen en eenmalige baten.

Hoofdpunten
• De omzet (gemeten in bruto facturatie waarde) steeg met € 10,9 miljoen naar € 195,3 miljoen.
• Bruto marge steeg naar € 5,7 miljoen (+23,0%)
• EBITDA verbeterde met € 3.029.000 naar € 1.735.000 positief

Zie het jaarverslag 2015

Omzetstijging van € 10,9 miljoen
Begin 2015 is de keuze gemaakt om te specialiseren in een aantal niches in plaats van om als generalist het gehele IT-landschap te bedienen. Daarnaast worden professionals ook steeds vaker rechtstreeks bemiddeld in plaats van door tussenkomst van leveranciers. De resultaten hiervan vertalen zich al in 2015 in een hoger tarief voor de professional en een lager tarief voor de opdrachtgever, alsmede ook in een hogere bruto marge voor Source.

2015 was ook het jaar waarin de groei van de contracting activiteiten van onze buitenlandse vestigingen een aanmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de omzetgroei en het bedrijfsresultaat van Source. De Belgische en Luxemburgse Source entiteiten hebben gezamenlijk en ten opzichte van 2014 een omzetgroei laten zien van ruim € 20 miljoen, waarmee de totale omzet steeg naar € 195,3 miljoen.

De omzetgroei had nog hoger kunnen zijn als binnen de olie- en gassector, waarin Source bovengemiddeld actief is, geen algehele malaise was ontstaan door de extreem lage olieprijzen en daarmee samenhangende reorganisaties. Deze situatie heeft geleid tot het reduceren van de externe inhuur waardoor de omzet in Nederland met circa € 10 miljoen is afgenomen.

EBITDA met € 3.0 miljoen gestegen
Resumerend is het aantal contracten van Source in de Benelux in 2015 gestegen van 1.600 naar 2.000 contracten. Door de verlenging van een aantal klantcontracten en het succesvol verwerven van nieuwe klantcontracten, is circa 80% van de huidige contracten en de daarmee samenhangende omzet in principe geborgd tot eind 2018.

Een andere mix van aangeboden diensten en bijbehorende marges alsmede ook eenmalige baten hebben in 2015 geleid tot een toename van de bruto marge van bijna € 1,1 miljoen. Het bedrijfsresultaat komt daarmee in 2015 uit op € 510.000 positief bij een EBITDA van € 1.735.000. Source Group voorziet in 2016 een verdere positieve ontwikkeling van het resultaat en een positieve netto kasstroom uit de bedrijfsoperaties.

Groeiversnelling door acquisities
Om invulling te geven aan de kwalificaties en ambities van een beursfonds heeft Source in het najaar 2015 de voorgenomen fusie met HeadFirst aangekondigd. Het streven is op korte termijn nadere mededelingen te doen over de transactie, de voorwaarden, de synergie-effecten en de tijdsplanning in de periode tot de beoogde closing.

Bron: Source Group, 29 april 2016