Source en HeadFirst voortgang fusie

0
202

Source Group NV en HeadFirst BV hebben dit najaar bekendgemaakt voornemens te zijn om samen te gaan. De afronding van de fusie wordt verwacht in het eerste kwartaal 2016.

Met het voorgenomen samengaan ontstaat een speler met een omzet van ongeveer 420 tot 430 miljoen euro (gemeten naar bruto facturatiewaarde) en circa 4000 professionals. Het samengaan biedt voorts diverse mogelijkheden voor synergie en een betere spreiding van de klantportefeuille. Lees meer

Op 6 oktober jl. is aangegeven dat het streven was om de transactie in het vierde kwartaal af te ronden. In de afgelopen periode is goede progressie geboekt op het gebied van het due diligence onderzoek, de financiering en de contractuele vastlegging. De afronding kost meer tijd dan voorzien omdat elk van de bedrijven tezelfdertijd prioriteit moest geven aan de succesvolle afronding van diverse belangrijke contractonderhandelingen met klanten. Thans wordt uitgesproken dat betrokken partijen ernaar streven de transactie in het eerste kwartaal van 2016 af te ronden.

De uitgave van nieuwe Source aandelen hebben de transactie deels gefinancierd. Na een verliesgevend 2014 (- €4 mln.), kreeg het bedrijf medio 2015 een kapitaalinjectie. De investeringsmaatschappij Value8 is grootaandeelhouder van Source, en heeft een meerderheidsbelang van 64% in de arbeidsbemiddelaar.

Source meldt tevens verheugd te zijn over de verlenging van een aantal klantcontracten, waaronder die van Shell en NUON, en het succesvol verwerven van nieuwe klantcontracten (o.a. Avebe), waardoor circa 80% van de huidige contracten en daarmee samenhangende omzet geborgd zou zijn tot eind 2018.

Bron: Source, 31 december 2015