Source 2016 omzetdaling 1,8%

0
80

Source boekt lagere omzet en hoger operationeel resultaat in 2016

Dat meldt Source in een persbericht over de concept-jaarrekening 2016 van HeadFirst Source Group N.V.

Daarin worden de volgende hoofdpunten genoemd:

– De resultaten over 2016*, het laatste jaar voor de fusie met HeadFirst, hebben alleen betrekking op Source
– De omzet daalde in 2016 met 1,8 procent tot € 191,7 miljoen (2015: € 195,3 miljoen omzet)
– Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op € 1,4 miljoen (2015: € 1,7 miljoen).
– Gecorrigeerd voor bijzondere posten verbeterde het operationele resultaat met € 0,9 miljoen.
– Mede door kosten fusie en belastinglast kwam het nettoresultaat uit op -€ 1,0 miljoen.
– HeadFirst Source Group verwacht verbetering winstgevendheid in 2017

Omzet
De omzet (gemeten in bruto facturatiewaarde) van de voormalige Source Group N.V. is in 2016 uitgekomen op €191,7 miljoen tegen € 195,3 miljoen een jaar eerder. Deze lichte teruggang (-1,8%) wordt veroorzaakt door een daling van het aantal inzetten in de voor Source belangrijke energiesector. De teruggang in de energiesector werd in belangrijke mate gecompenseerd met het verwerven van nieuwe klanten en groei bij bestaande klanten.

Ontwikkeling EBITDA
Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op ongeveer € 1,4 miljoen, tegen € 1,7 miljoen een jaar eerder. Om tot een goede vergelijking te komen dienen beide cijfers voor eenmalige effecten te worden gecorrigeerd. In 2015 was sprake van incidentele baten ten bedrage van € 1,0 miljoen. Het bedrijfsresultaat 2016 werd daarentegen gedrukt door incidentele directe (€ 0,3 miljoen) en indirecte kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het fusietraject met HeadFirst. Indien deze incidentele posten buiten beschouwing worden gelaten, is de operationele marge in 2016 duidelijk verbeterd.

Netto resultaat
De belastingdruk steeg fors door volledige benutting van compensabele verliezen in 2015. Dit had een negatief effect op het nettoresultaat 2016 van -€ 0,4 miljoen. Tezamen met de aan het fusietraject gerelateerde kosten (€ 0,3 miljoen) en het wegvallen van incidentele baten, resulteerde dit in een nettoresultaat van -€ 1,0 miljoen. Voor amortisatie is het resultaat break-even.

De fusie met HeadFirst (in juridische zin een overname) is op 29 december 2016 geëffectueerd. De omzet en het resultaat van HeadFirst tussen de acquisitiedatum en de balansdatum 31 december 2016 zijn als niet materieel aangemerkt en derhalve niet opgenomen in het geconsolideerd resultaat over 2016. De overgenomen vennootschappen van HeadFirst zouden tezamen over 2016 een bruto-facturatiewaarde 2016 van € 264,1 miljoen en een nettowinst van € 2,4 miljoen hebben gerapporteerd.

Verwachtingen HeadFirst Source Group N.V. voor 2017
De fusie met HeadFirst heeft het perspectief van de vennootschap aanzienlijk gewijzigd en verbeterd. De naamswijziging naar HeadFirst Source Group N.V. is op 24 maart 2017 geëffectueerd en sinds 3 april worden ook de aandelen ter beurze verhandeld onder de naam HeadFirst Source. De HeadFirst Source Group is de marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling.

HeadFirst Source Group streeft naar een omzetniveau van meer dan € 450 miljoen in 2017, een EBITDA van tenminste € 7,0 miljoen en een winst per aandeel (voor amortisatie) van 30 eurocent.

Bron: HeadFirst Source Group, 28 april 2017