Soft skills nodig om jeugdwerkloosheid terug te dringen

0
119

De belangrijkste soft skills voor jongeren om een baan te vinden en te verduurzamen via App-titude

In opdracht van 4 Europese scholingsfondsen voor de flexbranche heeft Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) onderzoek gedaan onder werkgevers en jongeren naar soft skills. Dit onderzoek toont aan dat er een grote discrepantie is tussen werkgevers en jongeren als het gaat over het beheersen en het belang van soft skills.

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft samen met België VFU-FFI, Luxemburg FSI en Frankrijk FAF.TT, de handen ineengeslagen en met Europees geld (Erasmus+) een internationaal project opgezet, App-titude, met als einddoel het terugdringen van jeugdwerkloosheid.

Zie de infographic

KU Leuven heeft in de enquête vragen gesteld over 30 soft skills. De soft skills waar werkgevers en jongeren het meest over van mening verschillen zijn: schriftelijke communicatie, zelf kritisch zijn, inzicht hebben in eigen sterke en zwakke punten, omgaan met conflicten en weten wanneer je moet spreken of zwijgen. Zo claimt 44% van de werkgevers dat jongeren geen goed inzicht hebben in de eigen sterke en zwakke punten en is slechts 5% van de jongeren het daarmee eens. Bij het oordeel over communicatievaardigheden, het omgaan met conflicten en het hebben van de juiste houding liggen de percentages ongeveer op hetzelfde niveau.

10 skills waaraan jongeren zouden moeten werken

Ook blijkt o.a. dat werkgevers de soft skills lager inschatten dan de jongeren zelf. Dat kan er toe leiden dat jongeren niet worden aangenomen of dat ze hun baan niet behouden. De belangrijkste 5 werknemersvaardigheden waardoor jongeren niet zijn aangenomen voor een baan zijn: op tijd komen, je professioneel opstellen, mondelinge communicatie, flexibel zijn en de juiste houding hebben. Zo is 46% van de jongeren door de werkgevers niet aangenomen vanwege het gebrek aan de juiste houding. 30% van de jongeren die solliciteerden zijn niet aangenomen omdat ze niet op tijd kwamen.

De respons van het onderzoek bedroeg circa 500 werkgevers en 1.200 jongeren.

“De resultaten van het onderzoek van de KU Leuven zijn slechts een beginpunt, een eerste aanzet. Het App-titude project wil vooral bewustwording creëren bij jongeren”, verduidelijkt Adriana Stel, directeur STOOF. De 10 soft skills waarbij de discrepantie tussen de mening van jongeren en werkgevers het grootst is, vormen dan ook de basis voor de ontwikkeling van een digitale applicatie voor jongeren die in maart 2017 gelanceerd zal worden. Deze applicatie moet jongeren bewustmaken van het feit dat deze 10 soft skills van essentieel belang zijn om een baan te vinden en te behouden”, aldus Adriana Stel.

Bron: STOOF-online, 1 juni 2016