SNF lanceert locatieregister

0
152

Stichting Normering Flexwonen (SNF) wil weten waar ondernemingen die bij SNF zijn geregistreerd arbeidsmigranten huisvesten.

Daarom zijn alle SNF-ondernemingen verplicht om per 1 november aanstaande alle locaties ingevoerd te hebben in het SNF-locatieregister.

Meekijken
In eerste instantie is het SNF-locatieregister bedoeld voor de ondernemingen en de inspectie-instellingen. De ondernemingen registreren de locaties in het register en voeren de mutaties door. De inspectie-instellingen kunnen ‘meekijken’ in de locaties van hun klanten en daarmee de inspecties beter plannen, maar ook een beter gesprek voeren met de ondernemingen over fluctuaties, borging van de kwaliteitseisen etc. Op termijn zullen de inspectiedata kunnen worden toegevoegd aan de locaties. Dit met het doel om twee of meer inspecties van dezelfde locatie in korte tijd te voorkomen.

Informatie voor SNF
In tweede instantie is het SNF-locatieregister bedoeld voor SNF zelf. Om meer informatie te hebben over het totaal aantal locaties van SNF-geregistreerde ondernemingen, het aantal bedden etc. Informatie zal slechts op geaggregeerd niveau en volledig geanonimiseerd worden gebruikt. Alleen in het geval van klachten zal SNF het locatieregister raadplegen om na te gaan welke onderneming verantwoordelijk is voor een locatie waarover geklaagd wordt.

SNF-keurmerk
Tenslotte wil SNF graag dat gemeenten en andere partijen het SNF-keurmerk vaker als onderscheidend criterium gaan gebruiken voor het vaststellen van de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Het onder voorwaarden inzichtelijk kunnen maken van locaties kan hieraan bijdragen. In een pilot met de gemeente Hollands Kroon wordt hier in de komende periode eerst ervaring mee opgedaan. Mocht de pilot aanleiding geven tot structurelere mogelijkheden voor gemeenten om onder voorwaarden inzicht in locatie in de gemeente te krijgen, dan worden alle ondernemingen daar tijdig over geïnformeerd. Ondernemingen kunnen te zijner tijd zelf aangeven of hun locaties inzichtelijk worden voor andere partijen dan SNF en de eigen inspectie-instelling.

Verplicht
Registratie van locaties in het SNF-locatieregister wordt verplicht vanaf 1 november 2017. Het locatieregister dient steeds vóór de eerste van de maand te worden bijgewerkt en voorafgaand van de inspectie.

Bron: Persbericht SNF, 3 oktober 2017