SNCU: nieuwe wetgeving zorgt voor veel vragen

0
387


De recentelijke wet- en cao-wijzigingen leiden tot een forse toename van het aantal CAO-vragen.

De SNCU zet dit jaar daarom hard in op voorlichting.

Meer voorlichting
Aan de hand van de meest voorkomende cao-afwijkingen die de SNCU in haar controlepraktijk tegenkomt, zijn inhoudelijke presentaties gegeven door het hele land. Deze bijeenkomsten zijn ervoor bedoeld om ondernemers in de flexbranche te wijzen op waar ze bij cao-naleving op moeten letten.
In dezelfde periode, zijn ruim 1500 cao-gerelateerde vragen door de helpdesk beantwoord. Dit is een stijging met 20% ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2014. Deze stijging heeft grotendeels te maken met de invoering van de WAS en de doorgevoerde wijzigingen in de cao naar aanleiding van de invoering van de WWZ.

Efficiƫntere handhaving CAO
Een ander, belangrijk speerpunt dit jaar is het bereiken van meer efficiency in de cao-handhaving. Er wordt actief gezocht naar mogelijkheden om de doorlooptijden van de onderzoeken te verkorten om zodoende het onderzoek minder belastend te maken voor het uitzendbureau.

Betere samenwerking
Dit jaar is de SNCU nauw betrokken bij het realiseren van de maatregelen uit het verbeterpakket zelfregulering uitzendbranche van minister Asscher. Dit heeft geresulteerd o.a. in een intensivering en verbreding van de gegevensuitwisseling tussen SNA en SNCU. Hierdoor zijn er meer gegevens beschikbaar over uitzendbureaus en kan er gerichter worden opgetreden.

Bron: SNCU, 10 september 2015