SNA normwijzigingen per 1 juli 2020

0
414

Stichting Normering Arbeid meldt dat per 1 juli 2020 verschillende normwijzigingen zijn doorgevoerd.

Ook zijn interpretatierapporten toegevoegd aan het Handboek Normen (versie 20.02 met ingangsdatum 1 juli 2020).

WAB, cao vleessector en meldingsplicht EU-werknemers en zelfstandigen
De wijzigingen in de norm hebben (o.a.) betrekking op een aanpassing voortkomende uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans waardoor uitzenden en payrollen juridisch gezien niet meer gelijk worden gesteld.

Ze gaan ook over kwartaaltoetsing op ondernemingen die de cao vleessector toepassen (onderdeel C2 NEN 4400-1).

Ook de meldingsplicht is verwerkt in de norm. Deze meldingsplicht geldt sinds 1 maart 2020 voor bedrijven uit andere EER-landen of Zwitserland die tijdelijk met hun werknemers in Nederland komen werken (deze meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen in sommige sectoren die tijdelijk in Nederland komen werken).
Lees meer op SNA.nl

Bron: SNA, 2020

Zie ook
WagwEU – meldingsplicht EU-werknemers en zelfstandigen, hoe werkt het?
CAO Vlees 2019-2020