Slechts kwart wervingssites heeft rechtsgeldig Privacy Statement

0
220

| Wet bescherming persoonsgegevens | Wbp |


De privacy van sollicitanten is vaak slecht geregeld, concludeert Digitaal-Werven op basis van een onderzoek onder 500 Nederlandse werkgevers.

Privacy statement
Meer dan twee op de vijf van de onderzochte organisaties blijkt in het geheel geen privacy statement op de wervingssite te hebben. Privacy statements die wel zijn gepubliceerd voldoen vaak niet aan de wet privacyregelgeving volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Digitaal-Werven deed onderzoek naar de statements zoals deze zijn gepubliceerd op wervingssites van grotere Nederlandse werkgevers. De cijfers op een rij:

  • 43% heeft geen privacy statement
  • 21% heeft een privacy statement waarin het woord “sollicitant” of “solliciteren” niet voor komt (verplicht bij sites waar solliciteren wel mogelijk is)
  • 35% heeft een privacy statement waarin melding wordt gemaakt van de privacy van sollicitanten. Hiervan voldoet 25% echter niet aan de wettelijke vereisten van het privacy statement
  • 26% heeft een privacy statement dat voldoet aan de pricacy wetgeving

Bron: digitaal-werven.nl, 20 oktober 2016