SEU-examen Uitzendmedewerker herzien

0
271

Op 1 november introduceert de Stichting Examens Uitzendbranche wijzigingen in het examen Uitzendmedewerker. Deze moeten ervoor zorgen dat het examen blijft aansluiten op de veranderende markt.

Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen.

Nieuwe vraagsoorten
Er zijn drie nieuwe vraagsoorten toegevoegd, die aansluiten op de verschillende manieren waarop deelnemers tegenwoordig informatie opnemen. Dit zijn vragen over afbeeldingen, vragen om stappen in de juiste volgorde te zetten, en vragen om een afbeelding te kiezen.

Eindtermen en toetstermen
In dertien geactualiseerde eindtermen wordt aangeven vanuit welk perspectief de vragen worden gesteld. De onderliggende toetstermen geven specifiek aan wat de kandidaat vanuit het perspectief van de eindterm moet weten. Het examen is nu zo opgebouwd dat elke toetsterm bevraagd wordt.

Beheersingsniveau ‘begrip’ toegevoegd
Per toetsterm is het bijbehorende kennisniveau aangegeven. De toepasbaarheid van kennis blijft belangrijk. Daarom is 70% van de vragen een toepassingsvraag. Daarnaast zijn er kennis- en begripsvragen, elk 15%.

Sociale zekerheid
In overleg met de markt blijft het aandeel sociale zekerheid gelijk op 20% van de vragen. Wel zijn de onderwerpen binnen de sociale zekerheid opnieuw gedefinieerd en meer gericht op de dagelijkse praktijk.

Bron: SEU, 18 september 2018