SER: Toekomst arbeidsgerelateerde zorg

0
129

De SER heeft een ontwerp advies uitgebracht over verzuim en arbeidsomstandigheden: ‘Toekomst arbeidsgerelateerde zorg’.

> Zie het rapport

Op 19 september wordt dit ontwerp advies door de SER dit in een openbare vergadering behandeld.

Knelpunten zijn onvoldoende samenwerking tussen de bedrijfsarts en de reguliere zorg, een tekortschietend vertrouwen in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, het onvoldoende herkennen en melden van beroepsziekten, tekortschietende instroom in de opleiding tot bedrijfsarts en onvoldoende aandacht voor preventie.

Ook de groeiende groep werkenden met een andere arbeidsrelatie dan een vast dienstverband dient toegang te hebben tot adequate en kwalitatief goede arbeidsgerelateerde zorg.

Bron: SER.nl, 9 september 2014