SER start verkenning combinatiebanen

0
58

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER gevraagd een verkenning te doen naar het verschijnsel combinatiebanen en de mogelijke knelpunten en kansen in kaart te brengen.

Men spreekt van combinatiebanen als mensen meerdere (deeltijd-) dienstverbanden hebben of als mensen het zelfstandig ondernemerschap combineren met een baan in loondienst. In dit laatste geval heeft men het over hybride ondernemerschap/werknemerschap.

De minister vraagt de SER de stand van zaken en feiten rond combinatiebanen in beeld te brengen, de gevolgen ervan te onderzoeken en deze te appreciëren. Hij nodigt de SER uit op basis van de bevindingen te reflecteren op de vragen in welke situaties combinatiebanen een wenselijk verschijnsel zijn en op de vraag of ze een interessante, wenselijke aanvulling kunnen zijn op meer traditionele arbeidscontracten.

Daarnaast wordt gevraagd in kaart te brengen wat de praktische belemmeringen zijn voor werkgevers en werknemers bij het combineren van banen. Hierbij kan het gaan om belemmeringen die ontstaan door overheidsbeleid alsook om praktische obstakels op de werkplek zelf. Ook vraagt de minister aandacht voor de kansen die combinatiebanen bieden, bijvoorbeeld om een transitie op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken of meer afwisseling in het werk te brengen.

Bron: SER, 9 oktober 2015