SER: Hoe mobiliteit werknemers verbeteren?

0
53

Het CAOP, de SER en APG organiseerden op 26 mei een bijeenkomst om het vraagstuk van mobiliteit van werknemers tussen sectoren op de kaart te zetten.

Het verslag van die bijeenkomst is gepubliceerd door de SER.

Waar in de thuiszorg en retail duizenden mensen worden ontslagen, kennen het onderwijs en de technologiesector juist een groeiende vraag naar personeel. Als medewerkers makkelijker zouden doorstromen naar een andere sector, kan dit tegelijk werkloosheid en personeelstekorten voorkomen. Wat is er voor nodig om de mobiliteit van werknemers tussen en binnen sectoren te verbeteren?

Doorstroom tussen sectoren mogelijk?
Hoe zorg je voor doorstroommogelijkheden tussen sectoren en een bredere inzetbaarheid van werknemers? Bestuurders en beleidsbepalers uit publieke en private sectoren discussieerden hier over mee op 26 mei. Het doel: mobiliteit op de agenda zetten, belemmeringen in kaart brengen, ervaringen en ideeën uitwisselen en inspiratie bieden met voorbeelden uit de praktijk.

Wendbaarheid steeds belangrijker
‘De wendbaarheid van werknemers wordt steeds belangrijker’, begon SER-voorzitter Mariëtte Hamer. ‘Net als afspraken over scholing. Dat zal steeds meer binnen de regio gebeuren, maar ook de sectoren en nationale overheid blijven invloed houden. Er is niet één methode om te werken aan mobiliteit. Je moet kijken wie de stakeholders zijn en wat er aan scholing nodig is.’

Bron: SER, 2 juni 2016