STOOF sectorplan voor de uitzendbranche

0
564

Het kabinet heeft tweemaal 300 miljoen beschikbaar gesteld voor de financiering van sectorplannen.
Plannen waarvoor de gelden beschikbaar worden gesteld moeten voldoen aan minstens twee van de 7 gestelde thema’s, welke bestaan uit:

1. Arbeidsinstroom en begeleiding jongeren
2. Behoud oudere vakkrachten
3. Arbeidsinstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
4. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid
5. Scholing
6. Van-werk-naar-werk van met ontslag bedreigden (sectoraal en intersectoraal)
7. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Het bestuur van STOOF zegt te voldoen aan  zeker 4 thema’s en heeft ingestemd om 1,5 miljoen in te zetten voor het indienen van een sectorplan waardoor de middelen verdubbeld worden naar 3 miljoen. 2 miljoen is bedoeld voor recent werkloos geworden flexkrachten en 1 miljoen ten behoeve van het opleiden van flexkrachten voor de techniek.
In de ruwe schets voor het sectorplan voor de uitzendbranche wordt een korte schets van de aanpak besproken.

Bron: STOOF, 26 augustus 2013