Sectorplan voor de uitzendbranche ingediend

0
306

Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) heeft in opdracht van Sociale Partners (ABU, NBBU, FNVbg, CNVdienstenbond, de Unie en LBV) een sectorplan ingediend.

Dit is een verzoek tot cofinanciering in het kader van de toekenning van tijdelijke cofinanciering van maatregelen in sectorplannen, zoals afgesproken in het sociaal akkoord.

Aanleiding voor het indienen van dit sectorplan zijn de bevindingen in het onderzoeksrapport ‘Arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten in de periode 2007-2010’, dat ITS (Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van sociale partners opstelde.
Dit onderzoeksrapport gaat in op de dynamiek op de arbeidsmarkt en de uitzendmarkt van 2007 tot 2010. De werkloosheid steeg tussen 2008 en 2010. Het beeld is dat de werkloosheid sterker was gestegen als de ‘flexibele schil’ van flexkrachten, tijdelijke contractanten en zelfstandigen zonder personeel op de arbeidsmarkt niet een belangrijk deel van de terugval in werk hadden opgevangen.
De jaren voor de crisis steeg het aandeel flexkrachten juist sterk. In de periode 2006-2007 bouwden veel bedrijven een ‘flexibele schil’ op. De recessie van de afgelopen jaren en de daaropvolgende ontwikkeling van de economie hadden grote gevolgen voor de werkgelegenheid van flexkrachten. In de tweede helft van 2008, toen de economische crisis in Nederland begon door te dringen, nam het aantal flexkrachten al enigszins af, terwijl de werkzame beroepsbevolking nog groeide. In 2009 werd het grootste banenverlies van flexkrachten gemeten sinds veertien jaar. Het aantal daalde met 20%. Begin 2009 werden de effecten ook zichtbaar voor de totale economie. Het banenverlies voor flexkrachten is sindsdien alleen maar toegenomen.

Voor de uitvoering van dit sectorplan slaan STOOF, 45 uitzendwerkgevers, UWV en leerwerkloketten hun handen ineen. Met het plan worden de niet-werkende recent werkzoekend geworden flexkrachten die langdurig gewerkt hebben maar geen mbo 2 diploma hebben gesteund en los-vaste flexkrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt, die geen werk en geen inkomenszekerheid hebben. Daarnaast worden ook de flexkrachten in en voor de sector Techniek vanaf mbo 2 ondersteund.

Beoogd doel voor 2014 is 1.350 flexkrachten scholen en duurzaam plaatsen
Met de keus voor deze groepen flexkrachten en de aanpak in dit sectorplan sluiten we aan bij de aanbevelingen en adviezen van de Experttafel die in opdracht van STOOF in 2012 werd georganiseerd:
• Zet stevig in op ontwikkeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
• Gebruik de uitzendbranche voor beroepsgerichte scholing en het realiseren van vakmanschap bij flexkrachten.
• Benut het intersectorale karakter van de uitzendbranche ten volle.
• Investeer als uitzendbranche in publiek-private samenwerking.

Bron: STOOF-online, 5 december 2013