Sectorplan biedt baankansen voor grensstreek

0
41

800 mensen in de grensstreek met België en Duitsland zullen vanaf februari worden begeleid naar werk over de grens.

Dat staat in het sectorplan ‘Grenzeloos Werken’ dat werkgevers- en werknemersorganisaties hebben opgesteld met de provincies in de grensstreek, België en Duitsland. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt vandaag bekend dat hij voor dit plan zo’n 4,9 miljoen euro beschikbaar stelt. De FNV heeft de subsidie aangevraagd. De betrokken partijen investeren zelf de andere helft.

Begeleiden vraag en aanbod
In de regio’s net over de grens is er nog veel vraag naar werknemers, terwijl er aan de Nederlandse kant van de grens juist veel werkzoekenden zijn. Dat komt doordat er bedrijven failliet zijn gegaan of gekrompen zijn. Er zullen 120 mensen van werk in Nederland naar werk over de grens worden bemiddeld en 520 mensen uit de WW aan een baan worden geholpen. Ook worden er 160 mensen vanuit de bijstand of als ZZP’er aan het werk geholpen over de grens.

Tabel1

Andere regels
De Nederlanders kunnen niet zo maar aan het werk in het buitenland. Ook als diegene al ervaring heeft in het beroep zal diegene geschoold moeten worden. Niet alleen om de taal goed te leren spreken, maar ook om te leren welke regels er op de werkvloer gelden. Zo zijn bijvoorbeeld de veiligheidseisen in het buitenland anders dan in Nederland.

Beroepen in techniek, horeca, landbouw
De meeste kansen zijn er in een technisch beroep of in de landbouw, logistiek, horeca, zorgberoepen en onderwijs. Zo is er werk in de elektrotechniek, bijvoorbeeld in de richting windenergie. Ook is er werk in de productie en assemblage van auto’s.

Grensprovincies en partners verenigen
De provincies Groningen, Drenthe en Limburg zullen met dit sectorplan elk 200 bemiddelings- en scholingstrajecten inzetten voor het begeleiden van werkzoekenden naar een baan in Duitsland in de komende twee jaar. Noord-Brabant en Zeeland zullen in twee jaar samen 200 scholingstrajecten aanbieden voor banen in België. Naast de grensprovincies en de werknemers- en werkgeversorganisaties zijn ook UWV en de VNG partners in het sectorplan.

Bron: Rijksoverheid, 25 januari 2015