Second Chance Force: ‘Al tijdens detentie richting passende baan’

0
1626

logo Second Chance ForceGino Mlekuz startte eind 2011 met Second Chance Force (SCF), een integraal loopbaanbegeleidings- en uitzendbureau voor (ex-) gedetineerden. Zij komen lastig aan het werk na hun detentie, is zijn ervaring. Ook als zij ‘op papier’ weinig afstand tot de arbeidsmarkt hebben en gemotiveerd zijn.

Voormalig gedetineerden hebben dus hulp nodig na hun gevangenisstraf aan het werk te komen. Dat is belangrijk, omdat het de kans op recidive –terugval in criminaliteit- verkleint. Maar werkgevers zijn niet altijd happig iemand met zo’n verleden aan te nemen. En de begeleiding voor deze doelgroep staat onder druk door de bezuinigingen. De uitzendbranche doet meestal niet veel voor deze categorie kandidaten. Dat laatste ervoer Mlekuz ook in de vijf jaar die hij voor Start als intercedent werkte. “We beschouwden mensen met een detentie-achtergrond meestal als niet bemiddelbaar.” Gevolg: iemand die net vrij is loopt een aantal uitzendbureaus af om zich in te schrijven, en hoort daar vervolgens nooit meer iets van. Sommige bureaus stellen voor de detentie maar te verzwijgen, weet Mlekduz. “Daar is een kandidaat ook niet bij gebaat. De waarheid zal de leugen toch achterhalen.”

Sociaal maatschappelijk
Gino MlekuzNa zijn tijd bij Start heeft Mlekuz tien jaar gewerkt in de telecommunicatiesector, “een harde business-to-businessmarkt.” Hij werd ziek en heeft daarna uitgezocht wat hij echt belangrijk vond in zijn werk. “Ik wilde iets doen wat ik zelf leuk vind, en dat is mijn boterham verdienen en tegelijkertijd een sociaal maatschappelijk doel dienen.” Na een aantal gesprekken met een voormalig gevangenisdirecteur over de problematiek rond ex-gedetineerden, besloot hij zich voor hen in te gaan zetten. “Er is niets mooiers dan iemand die het eigenlijk niet meer ziet zitten, weer een toekomst te kunnen bieden.”

Binnen de muren
Integrale loopbaanbegeleiding is de core business van SCF. Mlekuz: “Het unieke aan ons concept is dat we al starten met begeleiding binnen de gevangenismuren. We werken samen met de penitentiaire instellingen in de regio Zuid-Limburg.” Kandidaten worden tijdens gevangenschap gescreend, SCF brengt een passend werkperspectief in kaart en binnen de gevangenis wordt gezocht naar werk en opleidingen die daarbij passen.

Promoten
Wat SCF onderscheidt van andere loopbaanbegeleiders voor deze doelgroep, is dat hun acht-fasen traject ook een jaar betaald werk omvat, via een uitzendconstructie. Een belangrijk verschil, vindt Mlekuz: “De eerste stap richting het bieden van betaald werk, is voor de opdrachtgever het lastigst. Ze moeten kandidaten een tweede kans willen geven. Ons motto over hun verleden: ‘Niet verzwijgen, maar promoten’. We gaan eerst zelf bij potentiële opdrachtgevers langs om ons voor te stellen en meer te vertellen over ons concept en onze intensieve begeleiding. Dat we gespecialiseerd zijn in deze doelgroep, maakt het verhaal geloofwaardiger. Pas daarna stellen we eventueel de kandidaat voor.”

Motivatie
Van de groep (ex-) gedetineerden komt ongeveer een tiende in aanmerking voor de loopbaanbegeleiding van Second Chance Force, schat Mlekuz. ”Motivatie is het belangrijkst. Iemand moet tijdens detentie al hebben laten zien niet terug te willen vallen in crimineel gedrag, bijvoorbeeld door te werken en cursussen te volgen. Daarnaast is het belangrijk dat kandidaten niet een te grote zorgcomponent nodig hebben: iemand moet na hulp en ondersteuning zelfstandig aan de slag kunnen. Ze moeten ook willen: sommige gedetineerden zijn zo gewend aan veel geld, dat ze nooit meer voor een normaal loon aan de slag zullen willen.” De meeste kandidaten hebben lbo(-plus) niveau, vertelt Mlekuz. De meest geschikte branches voor deze doelgroep zijn de bouw-, metaal-, groen- en schoonmaaksector.

Bezuinigingsklimaat
Mlekuzs heeft de wind niet altijd mee. “Achteraf gezien had ik geen slechter moment kunnen kiezen om dit bedrijf te beginnen”, vertelt Mlekuz. De arbeidsmarkt is lastig door de economische recessie en het bezuinigingsklimaat bij Gemeenten en de overheid werkt niet bevorderlijk. “Ik sprak iemand van de groenvoorziening bij een gemeente, die zei: ‘Een fantastisch initiatief. Twee jaar geleden had ik zo direct tien mensen van je kandidaten aangenomen.’ Nu moeten we hard werken om de financiering ervoor te vinden.” SCF werkt in de begeleiding nauw samen met ketenpartners als het gevangeniswezen, het Veiligheidshuis (een samenwerking van gemeenten, zorginstellingen, politie en justitie), het UWV en de reclassering. “Er zijn veel partijen bij betrokken, het kost veel tijd om de puzzelstukjes bij elkaar te brengen.”

Andere diensten
Het werkgebied van Second Chance Force blijft voorlopig Zuid-Limburg. “Omdat het zo complex is, houden we ons werkgebied voorlopig nog regionaal. Aan het eind van het jaar hoop ik tien integrale bemiddelingscontracten te hebben afgesloten en zes kandidaten aan een betaalde uitzendbaan te hebben geholpen.” Inmiddels heeft SCF ook andere dienstverlening ontwikkeld, zoals het aannemen van opdrachten voor repeterend werk dat binnen gevangenissen kan worden uitgevoerd. Daarnaast komt er op de site een webshop met ‘curiosa’, artikelen die in de gevangenissen zijn gemaakt.

Core business
In eerste instantie wilde Mlekuz de backoffice van zijn bureau zelf doen, met een aangeschaft softwarepakket, maar hij besloot later dit toch uit te besteden aan PSC | platform. “Gaandeweg ontdekte ik dat het juridisch werkgeverschap veel kennis vraagt en tijd kost: afdrachten, verplichtingen en de eisen die keurmerken stellen. Onze core business is loopbaanbegeleiding. De uitzenddiensten komen daar in zekere zin bovenop. Bovendien is het juist voor deze doelgroep erg belangrijk om het in juridisch en financieel opzicht goed te regelen.”

De website www.secondchanceforce.nl gaat eind juni live.

Interview: Mariëlle de Groot