SCP: 55-plussers meest gediscrimineerd

0
263

Het recente rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau bevestigt dat een kwart van de werkzoekende Nederlanders tussen 45 en 54 jaar zich gediscrimineerd voelt bij het vinden van werk.

Bij Nederlanders tussen de 55 en 64 jaar loopt dat op naar 37 procent.

> Download het rapport ‘Ervaren discriminatie’

In dit rapport zijn aan ruim 12.500 mensen uit de Nederlandse bevolking vragen gesteld over hun ervaringen met discriminatie. Deze ervaringen zijn voor verschillende terreinen, zoals arbeidsmarkt en onderwijs, in kaart gebracht.

Bij ouderen worden vaak salariskosten aangevoerd als argument om hen niet aan te nemen. “Maar ouderen geven juist vaak aan dat zij graag genoegen nemen met minder”, zegt Peter Stoks, landelijk manager van de UWV Arbeidsmarktprojecten. “Het gaat er bij hen vooral om dat ze werk krijgen.”

Ze blijken flexibel: ouderen zijn sneller ingewerkt en loyaal aan hun werkgever. “Dat kunnen we staven met onze gegevens.”

Selecteer op talent, niet op leeftijd
Vorig jaar startte het UWV het Actieplan 55PlusWerkt om in samenwerking met uitzendbureaus meer ouderen aan een baan te helpen. Stoks is er van overtuigd dat het effect heeft. “Selecteer op talent, niet op leeftijd”, adviseert hij werkgevers.

Bron: SCP, 24 januari 2014 en Trouw