Samenwerking SNCU en ARTRA

0
266

De SNCU en ARTRA Arbeidsmarkttrainingen hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een opleiding om de kwaliteit en kennis ten behoeve van de flexbranche nog verder en blijvend te vergroten.

De Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten (SNCU) heeft in dat kader in samenwerking met ARTRA de opleiding “Inspecteur CAO uitzendkrachten” opgezet. In februari 2014 start een eerste studieronde.
De uitzendbranche is belangrijk voor de BV Nederland. Per dag vinden 172.000 uitzendkrachten hun weg naar een inlener. Echter, daar waar er een markt is, zijn er mensen die daar gebruik cq. misbruik van willen maken. De branche investeert ongeveer € 12.000.000 per jaar aan het voorkomen en aanpakken van dat misbruik. Alles met als doel eerlijke concurrentieverhoudingen tussen de uitzendbureaus te bewerkstelligen en uitzendkrachten te laten ontvangen waar zij overeenkomstig de uitzendCAO’s recht op hebben.

‘Wij merken, dat vanwege de jaarlijkse investeringen om de CAO’s op correcte wijze na te laten leven, het voor de kwaadwillenden steeds moeilijker wordt om misbruik te maken. De overtredingen worden daardoor steeds intelligenter”, aldus Peter Loef, directeur SNCU. Cruciaal voor de effectiviteit van de controles is enerzijds de kwaliteit van de opdracht en anderzijds de kwaliteit van diegenen die de controles uitvoeren. De SNCU vindt het tot haar verantwoordelijkheid behoren de inspecteurs te ondersteunen en te equiperen. Om die reden heeft de SNCU eind 2012 besloten een opleiding te ontwikkelen die in eerste aanleg bedoeld is voor de inspecteurs die de SNCU controles uitvoeren. Bij afronding van de opleiding die uit drie delen bestaat en waarvoor afzonderlijke certificaten kunnen worden behaald, kan de titel ‘Inspecteur CAO Uitzendkrachten’ worden behaald. De SNCU gaat uiteindelijk alleen nog inspecteurs inschakelen die het betreffende certificaat hebben behaald.

Gedurende de ontwikkeling van de opleiding is vastgesteld dat de eerste twee delen van het certificaat ook geschikt zijn – en open worden gesteld – voor loonadministrateurs van uitzendbureaus, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties en andere geïnteresseerden.

De SNCU heeft voor de ontwikkeling van de opleiding de samenwerking gezocht met een partij die gespecialiseerd is in het opleiden in de uitzendbranche, in dit geval ARTRA. “Wij waren erg blij dat toen wij de SNCU benaderde met de vraag of wij voor hen een rol konden vervullen, zij daar positief op reageerden”, aldus Ellen van Hierden, directeur ARTRA. “Deze opleiding past perfect in onze ambitiesrichting de branche. Het is een uitbreiding en een verdieping van datgene waar wij goed in zijn.”, aldus Van Hierden. En ook wij streven een gezonde en volwassen uitzendbranche na waar maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een uitzendbureau een gegeven is.

In de opleiding worden de inspecteurs handvatten gegeven om hun professie nog beter uit te kunnen voeren. Er wordt aandacht besteed aan inspectie, rapportage en communicatietechnieken. Onderdelen daarbinnen zijn onder andere arbeids- en CAOrecht, werkingssfeer, specifieke inhoudelijke thema’s zoals de inlenersbeloning, onkostenvergoedingen en fiscale- en juridische zaken. Ook wordt vanuit de praktijk ingegaan op de verschillende vormen van overtreding waar de SNCU in haar controlepraktijk en rechtszaken tegenaan loopt. Er worden experts op de betreffende gebieden ingezet.
Het eerste kwartaal van 2014 starten de eerste groepen met de opleiding.

Meer informatie via Marieke de Wildt, 06 21 16 3702 of marieke@artra.nl

Bron: ARTRA en SNCU, 24 december 2013