Samenwerking Centraal Beheer Achmea en FlexService: Verzuimverzekering

0
2793

24 februari 2010

Oplossing voor Eigen Risicodrager Ziektewet:

Verzuimverzekering Uitzendsector

FlexService, Centraal Beheer Achmea en Achmea Vitale zijn erin geslaagd binnen enkele maanden een nieuw product te ontwikkelen.

Overeenkomst voor drie jaar

Niet alleen de korte ontwikkeltijd is bijzonder. Ook het feit dat FlexService als klant en Centraal Beheer als de verzekeraar sàmen het product hebben ontwikkeld, is opmerkelijk. Beide partijen hebben een overeenkomst voor drie jaar afgesloten voor het product De Verzuimverzekering Uitzendsector.

Premies ziekteverzuim

FlexService, het Payroll Service Centre, is gespecialiseerd in het outsourcen van werkgeverschap in Nederland. Het werkt samen met intermediairs die uitzendkrachten bij bedrijven plaatsen. Zieke uitzendkrachten kosten het bedrijf veel geld aangezien de premies voor de uitzendbranche hoger zijn dan in de meeste andere branches. Het bedrijf was niet tevreden over de dienstverlening van het UWV.

Behoefte aan andere aanpak

Marcel Reijmers, operationeel directeur van Payroll Service Centre: “Het UWV heeft de afgelopen jaren wel verbeterslagen gemaakt, maar de dienstverlening was nog niet perfect. Als je als bedrijf dan geen controle of invloed kunt uitoefenen op het verzuim dan is het wel heel zuur als je hoog wordt aangeslagen en veel premies moet betalen. Wij zochten dus naar een andere aanpak.”

Vast tarief voor verzuimbegeleiding

Reijmers verduidelijkt: “Wij zijn een vreemde eend in de bijt. De meeste bedrijven hebben vast of tijdelijk werknemers in dienst. Bij ziekte krijgen die hun salaris doorbetaald. Een bedrijf heeft dus doorbetalingverplichtingen bij arbeidsongeschiktheid. In de uitzendbranche vallen uitzendkrachten bij arbeidsongeschiktheid terug in de Ziektewet die het UWV uitvoert. Ze zijn dan uit beeld voor de werkgever. Met als gevolg dat je geen invloed hebt op de verzuimbegeleiding. Wij waren niet tevreden over de wijze waarop het UWV haar taak verrichtte. Wij hadden er onvoldoende grip op. Wij hebben er baat bij dat een zieke uitzendkracht snel en verantwoord weer aan het werk kan. De kans is dan namelijk groot dat hij terug kan naar zijn eerste opdracht. Dat levert sneller geld op en dat betekent ook dat ik minder aanvulling op de Ziektewet hoef te betalen. Wij leven van een heel kleine marge dus het is voor ons zaak de verzuimbegeleiding uit te besteden tegen een vast tarief. Daarmee staat mijn marge vast, en loop ik geen extra risico’s. Het product is nog aantrekkelijker geworden omdat ook de aanvullende Ziektewet gelijk is meeverzekerd. De goedkoopste premie had niet onze eerste prioriteit. Een duidelijke premie zonder verrassingen en een goede dienstverlening zijn voor ons het belangrijkst.”

Cruciale beslissingen

Een kleine twee maanden geleden ontstonden de eerste contacten tussen FlexService en verzekeraar. “Toen ik Edward voor de eerste keer sprak, hadden wij nog geen oplossing voor dit probleem.” Edward is Edward Vree, accountmanager van Centraal Beheer Achmea.

Zijn collega’s bij Achmea Sociale Zekerheid werkten al aan een dergelijk product. Door de gesprekken met FlexService kon het worden verfijnd en aansluitend op de klantwens worden gemaakt. Reijmers: “We hebben veel invloed op het product kunnen uitoefenen. We zijn geen heel grote speler, maar wel eentje met veel potentie. Samen hebben wij de basis gelegd voor een product waarmee Centraal Beheer Achmea straks ook andere uitzendorganisaties kan bedienen. FlexService overigens zelf ook. Momenteel wordt er gewerkt aan een koppeling tussen onze software en de software van Centraal Beheer Achmea.”

Maatwerk, maar ook geschikt voor veel grotere markt

Vree: “We waren aan de ene kant bezig met maatwerk voor FlexService, maar we realiseerden ons dat dit concept ook geschikt is voor een veel grotere markt. Dat maakte het ontwikkelen extra spannend.” Reijmers: “Wij konden tot uiting brengen wat wij als goed verzuimbeleid zien en wat onze visie is. Dat is vertaald naar een product dat Centraal Beheer Achmea levert.” Vree: “We hebben nu een product ontwikkeld dat geschikt is voor een groot deel van de markt. Met de verdere ontwikkeling kijken we vooral naar de grotere organisaties in de uitzendbranche met hun eigen problematiek.”

Flexibiliteit in samenwerking

Katrien Praet, zijn collega van Achmea Sociale Zekerheid: “De flexibiliteit tijdens de samenwerking was mooi. Wat verwacht de klant van ons, wat moeten wij als verzekeraar bieden en vice versa en over welke risico’s praten wij. De premies voor de ziektewet zijn in de uitzendbranche dermate hoog dat het zinvol is om er speciaal iets voor te ontwikkelen.”

 

Deelnemers overeenkomst namens Centraal Beheer Achmea:

Klaas Pieter Roemeling (directeur Verkoop divisie Directe Distributie /Centraal Beheer Achmea)

Gert Jan Kleinrensink (commercieel directeur SZ Verzekeren)

Edward Vree (account manager divisie Directe Distributie /Centraal Beheer Achmea)

Katrien Praet (account manager divisie Sociale Zekerheid)

Deelnemers overeenkomst namens FlexService:

Han R. de Groot (directeur FlexService Holding)

Marcel Reijmers (operationeel directeur Payroll Service Centre)

Bron en foto’s: Centraal Beheer Achmea, 23 februari 2010

Meer info over de verzuimverzekering