Sake Bosma, Ed van Viegen: Payrolling baat zowel bedrijf als werknemer

0
788

Sake Bosma (Holland Payroll) en Ed van Viegen (PSC platform) reageren vandaag via de opiniepagina in het FD op het artikel van Julius Kousbroek.

Sake Bosma en Ed van Viegen stellen dat payrolling zowel tot betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers als tot een gezondere winst- en verliesrekening voor ondernemingen kan leiden. Dit voordeel is nu te vaak onderbelicht in discussies over payroll.

“Terecht stelt Julius Kousbroek dat een handvol rechtszaken over payrolling geen reden is om een bom te leggen onder de hele payrollingsector (FD van dinsdag 3 september). Wat onderbelicht blijft in het betoog van Kousbroek is dat payrolling bij uitstek de mogelijkheid biedt om arbeidsvoorwaarden van medewerkers juist te verbeteren. Bij eerdere crises werd door ondernemingen nog opportunistisch in het personeelsbestand gesnoeid om bij groei direct weer mensen in vaste dienst aan te nemen. Die cyclus herhaalde zich na een aantal jaren.

Sake Bosma, Holland Payroll

Door schade en schande wijs geworden richten steeds meer bedrijven nu hun flex-schil op een meer doordachte en structurele manier in. Daarbij zijn zij niet uit op lagere loonkosten, maar gaan zij op zoek naar een flexibele kostenstructuur. Op die manier kan hun winst-en-verliesrekening economische tegenwind beter trotseren. Payrollbedrijven spelen in op die legitieme behoefte van het bedrijfsleven. Door schaalgrootte en beschikbaarheid van specialistische kennis en systemen kunnen zij goedkoper opereren. Het kostenvoordeel dat ontstaat door de tussenkomst van het payrollbedrijf kan ten goede komen aan de werknemer in de vorm van betere arbeidsvoorwaarden. Zelfs een premie op de oorspronkelijke loonkosten is mogelijk, omdat bedrijven bereid zijn voor flexibiliteit meer te betalen.

Zo ontstaat er een economische rationale waar werknemer en werkgever beter van worden. De werknemer levert iets aan zekerheid in, maar krijgt een verbetering van zijn arbeidsvoorwaarden. De werkgever flexibiliseert zijn kosten en zal daardoor extra kosten en wat meer wisselingen in de personele bezetting accepteren. Dit zien wij vooral optreden in sectoren waar kandidatenschaarste heerst, zoals bij veel bedrijven in de kleinmetaal, die zijn aangesloten bij ondernemersorganisatie FME. Wij verwachten dat dit snel breder ingang zal vinden in meer sectoren, vooral als gevolg van de vergrijzing.”

Sake Bosma is directeur van Holland Payroll, Ed van Viegen is directeur van PSC | platform.

Bron: FD.nl, 6 september 2013

Zie ook FD.nl, de ingezonden brief van Kousbroek: “Waak voor generaliseren bij payroll”