Rutte betrokken bij pensioenoverleg

0
54

Op maandagavond 12 november heeft premier Rutte zich gemengd in de onderhandelingen tussen de sociale partners over de hervorming van het pensioenstelsel.

Dit geeft aan dat de afrondende fase in zicht is.

Twee weken
De gesprekken tussen de sociale partners en minister Koolmees van SZ zouden goed zijn verlopen. Koolmees wil graag binnen twee weken overeenstemming, vanwege de begrotingsbehandeling. Rutte zal ook vandaag aanwezig zijn. Vanavond informeert de FNV het ledenparlement.

Intentieverklaring
Ingewijden melden dat men sommige dossiers wil uitstellen tot 2019, in combinatie met een intentieverklaring. Rutte zou daar zijn zegen aan moeten geven. Daarnaast moet de financiële ruimte worden gevonden.

Zzp- en flexpensioen
De vakbonden eisen dat het nieuwe stelsel voor niemand negatief uitpakt, en een trager tempo voor het verhogen van de AOW-leeftijd. Verder moeten zzp’ers en flexwerkers ook pensioen opbouwen, maar verplichte deelname is lastig. Automatische deelname, met recht om te weigeren, is een mogelijkheid die wordt overwogen.

Jongeren meer premie
In het nieuwe pensioencontract hebben werknemers minder zekerheid over de hoogte van hun pensioen, maar kan het verhoogd worden met de inflatie. Voor werkgevers geldt een vaste pensioenpremie, waarbij werknemers nog steeds 70% van hun middelloon aan pensioen kunnen opbouwen. Verder gaan jongeren relatief meer premie betalen, en ouderen minder. Het is nog niet duidelijk hoe dat moet worden betaald.

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel lopen al sinds 2014, en waren de afgelopen weken vastgelopen. Het huidige pensioenstelsel is niet berekend op de flexibele arbeidsmarkt, de vergrijzing en de lage rentestand.

Bron: FD, 14 november 2018