2,3% werkzame beroepsbevolking is detachering

0
38

De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie en het aandeel zzp’ers in Nederland in totaal gestegen van 23 procent (2004) naar 34 procent (2014).

Hoe groot is de detacheringsmarkt? Wat zijn werkenden met een flexibele arbeidsrelatie? ZiPconomy brengt de flexibele schil van Nederland in kaart.

Bron: ZiPconomy, 19 juni 2015